Na zdjęciu widoczna jest z perspektywy lotu ptaka wiślana trasa rowerowa wraz z otaczającą ją przyrodą

Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) o długości około 230 km przebiega po najbardziej atrakcyjnych terenach doliny Wisły i obszarach jej dopływów w Małopolsce. Wchodzi w skład zintegrowanej sieci tras rowerowych województwa małopolskiego. Odcinek wschodni Wiślanej Trasy Rowerowej, o długości blisko 110 km, zlokalizowany jest w centralnej i wschodniej Małopolsce. Początek ma w Niepołomicach, przy ujściu Podłężanki do Wisły, a metę w Szczucinie (na granicy z województwem świętokrzyskim). Odcinek zachodni, o długości blisko 85 km, zlokalizowany jest w zachodniej i centralnej Małopolsce. Zaczyna się w Jawiszowicach (na granicy z województwem śląskim) i kończy kładką przy ujściu Skawinki na granicach administracyjnych miasta Krakowa. WTR wytyczona została na większości przebiegu wzdłuż rzeki Wisły. Rowerzyści dojadą nią do takich atrakcji turystycznych, jak Tyniec, Kraków, Zalipie czy Zamek Królewski w Niepołomicach. Jako ekologiczny ciąg komunikacyjny, pozbawiony w większości ruchu samochodowego, Wiślana Trasa Rowerowa zapewnia zdrową rekreację w czystym środowisku.

Dane:

Nazwa beneficjent: Województwo Małopolskie
Tytuł projektu: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek 1: Drwinia (Niepołomice) – Szczucin
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 11,5 mln zł
Wartość projektu: 20 mln zł