Kto może skorzystać?

Główny cel projektu, realizowanego na terenie powiatu chrzanowskiego, stanowi utworzenie 25 miejsc dla dzieci do lat 3, sali pobytu dziennego, kuchni, łazienki, szatni wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Formy wsparcia

W żłobku zaplanowano zajęcia dodatkowe:

  • z języka angielskiego,
  • logopedyczne,
  • z terapii SI (integracji sensorycznej).

Żłobek stał się miejscem integracji rodziców i dzieci. Opieka dostosowana jest również do dzieci z niepełnosprawnościami, umożliwiając powrót rodzica/opiekuna do pracy.

Projekt dostosowany dla obydwu płci. Przestrzegana jest równość szans.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 listopada 2018 r.

Zlobek-jestem-na-TAK.jpg

Tytuł projektu: Żłobek - jestem na TAK!
Beneficjent: Starowicz & Szyjka S.C. Marta Szyjka, Ewelina Starowicz
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy
Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym