Instrumenty finansowe - alternatywa dla dotacji

Dowiedz się więcej o dofinansowaniach zwrotnych - innym sposobie na wsparcie Twojej inwestycji.

Dotacje to atrakcyjne bezzwrotne środki dla firm, których działalność i plany rozwojowe wpisują się w obszary szczególnie istotne dla rozwoju gospodarki. Nie są to jednak środki, które rozwiązywałyby powszechny wśród najmniejszych przedsiębiorstw problem dostępu do kapitału na inwestycje.

Temu zaradzić mają zwrotne instrumenty finansowe, czyli wsparcie pozadotacyjne, które w latach 2014-2020 są przeznaczone głównie na:

  • wzrost konkurencyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
  • wdrażanie wyników prac B+R,
  • rozwój sektora podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
  • wzrost efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Małopolska pożyczka

BGK_malopolskie_640x359.png

Małopolska uruchomiła mechanizm wsparcia przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, osoby bezrobotne powyżej 30. roku życia mogą starać się o wsparcie w formie pożyczek na projekty inwestycyjne oraz przedsiębiorczość. Pożyczki udzielane będą także na realizację zadań rewitalizacyjnych.

Menadżerem projektu wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce jest bank BGK, a operatorami są:

Pożyczka na rozwój przedsiębiorstw może sięgać nawet miliona zł. Osobne pule środków zostały przeznaczone dla nowych firm oraz tych już bardziej zakorzenionych na rynku. 

Do 10 mln zł będą mogły pożyczyć spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe na modernizację budynków, w tym na wymianę źródeł ciepła, również z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii. Tu okres spłaty zadłużenia może wynieść nawet 20 lat. Oszczędności na eksploatacji budynku, niski koszt pożyczki i długi okres spłaty mogą pozwolić mieszkańcom modernizować budynki bez podnoszenia składek na fundusz remontowy. 

Osoby bezrobotne powyżej 30. roku życia będą mogły pożyczyć do 70 tys. zł na założenie własnej działalności gospodarczej. Natomiast na realizację projektów rewitalizacyjnych będą udzielane pożyczki w wysokości od 300 tys. do 15 mln zł.

Przeczytaj więcej na ten temat