Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego

Dowiedz się czym jest Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego.

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego jest umową między samorządem województwa i rządem. Określa ona cele i przedsięwzięcia priorytetowe mające istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz Małopolski, co do których obie strony deklarując współpracę przy ich realizacji w ramach dostępnych funduszy, w tym programów operacyjnych na lata 2014-2020.

W Kontrakcie Terytorialnym na liście przedsięwzięć podstawowych znalazły się takie inwestycje, jak: budowa drogi S7 od granicy województwa małopolskiego ze świętokrzyskim do granicy Krakowa, a także odcinka drogi S7 od Lubnia do Rabki, pierwszy odcinek dwupasmowej drogi z Brzeska do Nowego Sącza, obwodnice: Nowego Sącza, Dąbrowy Tarnowskiej, Zatora i Zabierzowa, modernizacja linii kolejowej Katowice-Kraków, budowa łącznicy kolejowej Kraków-Zabłocie - Kraków Krzemionki, budowa i wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu, przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz od 2017 roku – budowa północnej obwodnicy Krakowa.

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego był już zmieniany trzy razy. Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Małopolskiego 3 sierpnia 2015 r. i określił wysokość, sposoby i warunki dofinansowania regionalnych programów operacyjnych.

Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego został podpisany 30 maja 2017 roku. W konsekwencji wprowadzonych zostało 14 nowych projektów (12 nowych projektów z obszaru kultury i 2 projekty z obszaru B+R).

Aneks nr 3 do Kontraktu Terytorialnego został zawarty 21 sierpnia 2020 r. w celu wprowadzenia zmian technicznych, które zostały podyktowane koniecznością dokonania korekt w zakresie wysokości, sposobu i warunków dofinansowania regionalnego programu operacyjnego.

Kontrakt terytorialny:

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego (.pdf, 592 KB) – podpisany 13 listopada 2014 r.

Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego (.pdf, 1,14 MB) – podpisany 3 sierpnia 2015 r.
Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego (.pdf, 536 KB) – podpisany 30 maja 2017 r.

Aneks nr 3 do Kontraktu Terytorialnego (.pdf, 431 KB) – podpisany 21 sierpnia 2020 r.

Załączniki do kontraktu:

Załącznik nr 1b do Kontraktu Terytorialnego (.pdf, 44 KB) – obowiązujący od 23 października 2018 r. (wersja aktualna)

Załącznik nr 1b do Kontraktu Terytorialnego (.pdf, 44 KB) – obowiązujący od 30 maja 2017 r. do 22 października 2018 r. 

Załącznik nr 5b do Kontraktu Terytorialnego (.pdf, 358 KB) – obowiązujący od 23 października 2018 r. (wersja aktualna)

Załącznik nr 5b do Kontraktu Terytorialnego (.pdf, 284 KB) – obowiązujący od 24 lipca 2017 r. do 22 października 2018 r.

Załącznik nr 5b do Kontraktu Terytorialnego (.pdf, 364 KB) – obowiązujący od lipca 2016 r. do 23 lipca 2018 r.