Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 za 2020 rok

28 maja 2021 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Województwa Małopolskiego uchwałą nr 4/21 (.pdf, 199 KB) zatwierdził Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zawiera ono kluczowe informacje na temat wdrażania Programu w roku 2020.

Dokument

Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 za 2020 rok

PDF 1,35 MB
Wersja obowiązująca od 28.05.2021