Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 za 2021 rok

25 maja 2022 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Województwa Małopolskiego uchwałą nr 6/22 (.pdf, 198 KB) zatwierdził Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zawiera ono kluczowe informacje na temat wdrażania Programu w roku 2021.

Dokument

Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 za 2021 rok

PDF 1,12 MB
Wersja obowiązująca od 25.05.2022