Konkurs o Europejską Nagrodę Zrównoważonej Energii 2016

Kategoria: Konkurs
od 15.02.2016 08:00 do 22.02.2016 00:00

Do 22 lutego br. można zgłaszać projekty do konkursu o Europejską Nagrodę Zrównoważonej Energii.

sustainableEnergyAwardsWeb_640.jpg

Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI) oraz Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Energii (DG ENER) zachęcają do zgłaszania projektów do konkursu o Europejską Nagrodę Zrównoważonej Energii.

Nagroda jest przyznawana od 2006 za najlepsze europejskie projekty w dziedzinie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i ekologicznego transportu.

Zgłaszane projekty muszą przyczyniać się do osiągania celów energetycznych i klimatycznych UE wpisanych w strategię Europa 2020 oraz wspierać osiąganie założonych celów zrównoważonej polityki energetycznej UE. W tym roku Nagroda będzie wręczana podczas ceremonii w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, który odbędzie się w dniach 13-17 czerwca.

Nagroda zostanie przyznana w czterech kategoriach:

  1. konsumenci,
  2. sektor publiczny,
  3. biznes,
  4. nagroda obywateli.

Do konkursu mogą zgłaszać się zainteresowane podmioty zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, w tym MŚP, krajowych stowarzyszeń branżowych, instytucji akademickich i organizacji pozarządowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 lutego 2016 r.

Więcej informacji:

Formularz aplikacyjny

Szczegóły konkursu