Konkurs plastyczny „Inwestycje przyszłości”

Kategoria: Konkurs
od 19.09.2018 08:00 do 15.10.2018 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi, ul. Wielicka 72a, 30-552

Prace konkursowe

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy, wyobrażając sobie inwestycję przyszłości, która może powstać z Funduszy Europejskich w Małopolsce. Prace należy wykonać dowolna techniką malarską lub rysunkową min. A3 w orientacji poziomej. 

Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie szkoły ponadpodstawowej, mającej siedzibę w województwie małopolskim.

Przesłanie prac konkursowych

Prace należy przesłać do 15 października 2018 r.  wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem przy wykorzystaniu jednej z dostępnych form kontaktu:

  1. oryginał pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi, ul. Wielicka 72a, 30-552 Kraków z dopiskiem: Konkurs - „Inwestycje przyszłości”,
  2. pocztą elektroniczną na adres: fundusze@umwm.pl,
  3. prace powinny być przesłane w wersji papierowej, nieoprawione. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość przesłania dodatkowo, wraz z wersją papierową, wersji elektronicznej pracy. Nadesłane prace na odwrocie powinny zostać opatrzone opisem, zawierającym imię i nazwisko Uczestnika, tytuł pracy oraz adres szkoły,

Nagrody

Jury wyłoni zwycięzców oraz przyzna nagrody rzeczowe:

I nagroda – czytnik e-book, plecak z zestawem gadżetów,

II nagroda- głośnik bluetooth, power bank, plecak z zestawem gadżetów,

III nagroda – power bank, pamięć USB, plecak  z zestawem gadżetów.

Dodatkowo przyznanych zostanie 10 wyróżnień, których laureaci otrzymają zestaw             gadżetów. Pracę Konkursową każdy uczestnik powinien wykonać własnoręcznie. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie jedną pracę.

Regulamin i zgłoszenia do pobrania

  1. Regulamin Konkursu (.pdf, 469 KB)
  2. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem (docx, 65 KB)

Więcej informacji

W razie szczegółowych pytań dotyczących organizacji konkursu prosimy o kontakt z pracownikiem Zespołu Komunikacji Marketingowej Funduszy Europejskich - p. Katarzyną Krupą tel.12 29 90 705.