Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Chcesz złożyć wniosek o dofinansowanie? Realizujesz projekt unijny? Weź udział w szkoleniach i konferencjach, aby poszerzyć swoją wiedzę. W każdej chwili możesz również zobaczyć nasze webinaria.

Dostępne 915 szkoleń z
  • wszystkich kategorii.

Szkolenie dla wnioskodawców Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach

od 13.09.2023 10:00 do 13.09.2023 14:30
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala nr 106, I piętro

Szkolenie dla wnioskodawców Działanie 2.10 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, typ projektu A Przeciwdziałanie ruchom masowym

od 16.08.2023 10:00 do 16.08.2023 14:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala nr 106, I piętro

Szkolenie dla wnioskodawców Działania 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych

od 09.08.2023 10:00 do 09.08.2023 14:30
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala nr 106, I piętro

Szkolenie dla wnioskodawców Działania 8.14 Transformacja klimatyczna Typ projektu B

od 07.08.2023 10:00 do 07.08.2023 14:30
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala nr 106, I piętro

Szkolenie dla wnioskodawców Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach

od 02.08.2023 10:00 do 02.08.2023 14:30
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala nr 106, I piętro

Szkolenie dla wnioskodawców Działania 8.14 Transformacja klimatyczna Typ projektu A

od 27.07.2023 10:00 do 27.07.2023 14:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala nr 106, I piętro

Szkolenie dla wnioskodawców Działania 8.2 Edukacja dla transformacji

od 12.07.2023 10:00 do 12.07.2023 14:30
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala nr 106, I piętro

Szkolenie dla wnioskodawców Działania 8.1 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy

od 11.07.2023 10:00 do 11.07.2023 14:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala nr 106, I piętro

Webinarium „Rozwijaj firmę z Funduszami Europejskimi” – wsparcie szkoleniowo-mentorskie

od 06.06.2023 10:00 do 06.06.2023 11:30
Platforma Cisco Webex Meetings

Webinarium pn. Wstęp do programu krajowego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

od 30.05.2023 10:00 do 30.05.2023 11:00
Platforma Cisco Webex Meetings