Spotkanie informacyjne online dotyczące grantów w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 15.10.2020 10:00 do 15.10.2020 11:00
Webex

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego

Uwagi

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 13 października 2020 r. do godz. 12.00. Po zarejestrowaniu się zostanie do Państwa przesłany link do zalogowania się na szkolenie.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.