Spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami nt. wsparcia dla organizacji pozarządowych w perspektywie finansowej 2014-2020” - Tarnów

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 01.06.2016 10:00 do 01.06.2016 13:30
Tarnów, ul. Narutowicza 38, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, sala konferencyjna

Uwaga

Rejestracja jest możliwa od 18 maja 2016 r., od. godz. 8:00.

***

Uczestnicy spotkania

Spotkanie jest adresowane do organizacji pozarządowych zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat możliwości pozyskania wsparcia na realizację projektów w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, w szczególności z terenu powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego i miasta Tarnów.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 27 maja br. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (14) 628 88 11 lub (14) 628 88 12 lub elektronicznie na: fem_tarnow@umwm.pl

UWAGA!

W przypadku chęci rezygnacji z udziału w spotkaniu bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 30 maja 2016 r. do godz. 12:00: telefonicznie pod numer (14) 628 88 12 lub elektronicznie na adres fem_tarnow@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.