Spotkanie w Tarnowie „Bądź innowacyjny – wsparcie dla przedsiębiorczych”. Spotkanie informacyjne online w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2020

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 21.10.2020 10:00 do 21.10.2020 12:00
Webex

Uczestnicy spotkania

Spotkanie jest adresowane do przedsiębiorców i innych podmiotów z Subregionu Tarnowskiego, zainteresowanych wsparciem z Funduszy Europejskich na realizację projektów innowacyjnych (badania i rozwój, wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, zwiększenie konkurencyjności MŚP)

Uwagi

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 19 października 2020 r. do godz. 12.00. Po zarejestrowaniu się zostanie do Państwa przesłany link do zalogowania się na szkolenie.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.