Szkolenie dla dotacjobiorców w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Kategoria: rewitalizacja
od 09.09.2016 10:30 do 09.09.2016 14:00
Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106
Brak wolnych miejsc

Uczestnicy spotkania

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli gmin wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie prac w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.  Podczas spotkania omówione zostaną zasady realizacji projektów, w tym zasady kwalifikowalności wydatków, sprawozdawczości i rozliczeń, a także cechy prawidłowo przygotowanego programu rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem procedury weryfikacji programów rewitalizacji zgłaszanych do Wykazu programów rewitalizacji województwa małopolskiego.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 6 września br. do godz. 16.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod numerem (12) 29 90 674 lub elektronicznie na: rewitalizacjaPR@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020