Szkolenie dla wnioskodawców Działania 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych

od 09.08.2023 10:00 do 09.08.2023 14:30
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala nr 106, I piętro

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest skierowane do potencjalnych beneficjentów Działania 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, typ A. Wsparcie bezpośrednie podmiotów ekonomii społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM).

W ramach działania ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES) będą mogły realizować usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej obejmujące:

  • animację lokalną polegającą na upowszechnianiu idei i zasad ekonomii społecznej, pobudzaniu aktywności społecznej w społecznościach lokalnych oraz inicjowaniu i rozwoju międzysektorowych partnerstw lokalnych;
  • tworzenie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz wspieranie prowadzonej przez nie działalności, a także finansowanie powstawania w nich miejsc pracy; 
  • wsparcie działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne, w tym wsparcie w tworzeniu planów reintegracyjnych oraz finansowania tych działań;
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
  • wzmacnianie potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz udzielania im wsparcia biznesowego.

O dofinansowanie projektu w konkursie mogą ubiegać się Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Program

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 6.18, w tym warunki ubiegania się o środki, zakres wsparcia, typ beneficjenta, zasady kwalifikowalności wydatków, kryteria oceny projektów. Omówimy proces rejestracji w systemie IGA i zasady przygotowania wniosku o  dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań i po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 7 sierpnia 2023 r. do godz. 10:00.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie specjalnych potrzeb. Można to zrobić dzwoniąc pod nr 12 616 06 16 lub pisząc maila  PIFE.KRAKOW@umwm.malopolska.pl. Dzięki temu odpowiednio przygotujemy miejsce spotkania i zapewnimy Państwu stosowny komfort podczas udziału w szkoleniu.

Szkolenie jest prowadzone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.