Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 18.12.2018 10:00 do 18.12.2018 15:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, tj.:

  • jednostek naukowych
  • uczelni
  • konsorcjów naukowych reprezentowanych przez lidera, którym jest jednostka naukowa

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 14 grudnia 2018 r. do godz. 14.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, do uczestnictwa w ww. spotkaniu uprawnione będą maksymalnie dwie osoby reprezentujące jednostkę wnioskującą o wsparcie.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.