Szkolenie dla wnioskodawców Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach

od 13.09.2023 10:00 do 13.09.2023 14:30
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala nr 106, I piętro

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest skierowane do potencjalnych beneficjentów Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM).

W ramach działania możliwe będzie finansowanie funkcjonowania ekodoradców w gminach.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Program

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 2.5, w tym warunki ubiegania się o środki, zakres wsparcia, typ beneficjenta, zasady kwalifikowalności wydatków, kryteria oceny projektów. Omówimy proces rejestracji w systemie IGA i zasady przygotowania wniosku o  dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań i po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 08 września 2023 r. do godz. 16:00.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie specjalnych potrzeb. Można to zrobić dzwoniąc pod nr 12 616 03 71 lub pisząc maila PIFE.NOWY.SACZ@umwm.malopolska.pl Dzięki temu odpowiednio przygotujemy miejsce spotkania i zapewnimy Państwu stosowny komfort podczas udziału w szkoleniu.

Szkolenie jest prowadzone przez pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.