Szkolenie dla wnioskodawców Działanie 8.7 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację, typ projektu A Inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszania zużycia z

od 17.08.2023 10:00 do 17.08.2023 14:30
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala nr 106, I piętro

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest skierowane do potencjalnych beneficjentów Działania 8.7 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację, typ projektu A, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM).

W ramach działania możliwe będzie finansowanie inwestycje rozwojowych firm (w tym produkcyjnych, logistycznych i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszania zużycia zasobów środowiskowych), prowadzące do zmiany profilu działalności firmy lub do tworzenia nowych miejsc pracy.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.

Program

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 8.7, w tym warunki ubiegania się o środki, zakres wsparcia, typ beneficjenta, zasady kwalifikowalności wydatków, kryteria oceny projektów. Omówimy proces rejestracji w systemie IGA i zasady przygotowania wniosku o  dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań i po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie specjalnych potrzeb. Można to zrobić dzwoniąc pod nr 12 616 03 62 lub pisząc maila PIFE.TARNOW@umwm.malopolska.pl Dzięki temu odpowiednio przygotujemy miejsce spotkania i zapewnimy Państwu stosowny komfort podczas udziału w szkoleniu.

Szkolenie jest prowadzone przez pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.