Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - Działanie 1.3 Małopolskie Centra Innowacji

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 29.11.2018 10:00 do 29.11.2018 14:30
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, ul. Wielicka 72 B (I piętro, sala 106)

Uwaga


Szkolenie zostało odwołane. Zapoznaj się z informacją o odwołaniu

Uczestnicy spotkania

Na szkolenie zapraszamy małopolskie:

  • instytucje otoczenia biznesu,
  • jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

które chcą realizować przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji.

Ważne:

Uzupełnienie potencjału infrastrukturalnego wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu ośrodków innowacji takich jak: parki technologiczne (w tym parki naukowo-technologiczne, parki naukowo-przemysłowe), inkubatory technologiczne, centra wyspecjalizowane w zakresie badań i transferu technologii), w szczególności w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej, musi prowadzić do rozszerzenia  i profesjonalizacji oferty usług badawczo-rozwojowych i/lub usług proinnowacyjnych, świadczonych w szczególności na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw technologicznych, z uwzględnieniem przedsiębiorstw technologicznych w początkowej fazie działalności, tj. działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 27 listopada 2018 r. do godz. 14.00. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do 28 listopada 2018 r. do godz. 12:00. Można to zrobić dzwoniąc pod nr (12) 616 0 616 lub pisząc maila na:  fem@umwm.pl.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Osoby z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie specjalnych potrzeb. Można to zrobić dzwoniąc pod nr (12) 616 0 616 lub pisząc maila na:  fem@umwm.pl.

Dzięki temu, będziemy mogli odpowiednio przygotować miejsce szkolenia i zapewnić Państwu stosowny komfort podczas udziału w szkoleniu.

Szkolenie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.