Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna, typ projektu B: małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 29.03.2022 10:00 do 29.03.2022 14:30
Platforma Cisco Webex Meetings

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe.

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Poddziałania 10.1.4, w tym warunki ubiegania się o środki, zakres wsparcia, typ beneficjenta, zasady kwalifikowalności, kryteria oceny projektów, proces rejestracji wniosku w systemie e-RPO, omówienie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami.

Podczas sesji pytań, jak również po jego zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Uwagi

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym, poprzez platformę Cisco WebexMeetings.

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 27.03.2021 r. do godziny 16:00.

Na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail prześlemy Państwu link do zalogowania się na webinarium. Link wyślemy dzień przed webinarium.

Do szkolenia mogą Państwo dołączyć na 15 minut przed jego rozpoczęciem oraz w trakcie jego trwania.

Dostęp do szkolenia jest możliwy poprzez przeglądarkę internetową i nie wymaga ściągania aplikacji na komputer/laptop. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy otworzyć wiadomość e-mail z linkiem i kliknąć ikonę „dołącz z przeglądarki”/„join from your browser”.

W przypadku urządzeń mobilnych typu tablet/telefon prosimy zainstalować aplikację, zgodnie z instrukcją jaka się pojawi na ekranie.

W kolejnym oknie prosimy wpisać swoje imię i nazwisko/ (nazwę użytkownika) oraz adres e-mail.

Następny krok, to autoryzacja możliwości korzystania z mikrofonu i kamery internetowej. Prosimy o wybranie opcji zgodnej z Państwa preferencjami.

W tym miejscu pojawi się też instrukcja korzystania z platformy tj. rozmieszczenie przycisków umożliwiających wybór połączenia audio, wyciszenie mikrofonu czy wyłączenie wideo.

Następnie mogą Państwo dołączyć do szkolenia. W tym celu należy kliknąć przycisk „dołącz do spotkania”/„start a meeting”.

W trakcie szkolenia można zadawać pytania:

  • pisząc na udostępnionym na platformie chacie – przez cały czas trwania webinarium,
  • bezpośrednio – w czasie do tego wyznaczonym przez prowadzącego webinarium.

Aby zapewnić odpowiedni komfort uczestnictwa w szkoleniu i uniknąć zakłóceń związanych z nadmiernym pogłosem w trakcie spotkania, prosimy o wyłączenie mikrofonu. W tym celu muszą Państwo nacisnąć znajdujący się w dolnej części ekranu klawisz z ikonką mikrofonu (opcja „wycisz” /„mute”).

Mikrofon prosimy włączać jedynie do zadawania pytań (opcja „wyłącz wyciszenie”/„unmute”).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie nas o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.