Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR - Kraków

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 13.08.2019 10:00 do 13.08.2019 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Poddziałanie 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, tj. przedsiębiorcy; instytucje otoczenia biznesu; partnerzy społeczni i gospodarczy; organizacje pozarządowe.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 9 sierpnia br. do godz. 14.00.
O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.malopolska.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.