Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 01.02.2023 10:00 do 01.02.2023 14:30
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Podziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR, którymi są:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • jednostki naukowe,
  • uczelnie,
  • instytucje kultury,
  • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
  • organizacje pozarządowe,
  • kościoły i związku wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych – pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych.

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Poddziałania 4.3.2, w tym warunki ubiegania się o środki, zakres wsparcia, typ beneficjenta, zasady kwalifikowalności, kryteria oceny projektów, proces rejestracji wniosku w systemie e-RPO, omówienie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami.

Podczas sesji pytań, jak również po jego zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Uwagi:

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 26 stycznia 2023 r. do godz. 12.00.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

Osoby z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie specjalnych potrzeb. Można to zrobić dzwoniąc pod nr 12 616 0 371 lub pisząc maila na: fem.nowy.sacz@umwm.pl.

Dzięki temu, będziemy mogli odpowiednio przygotować miejsce spotkania i zapewnić Państwu stosowny komfort podczas udziału w spotkaniu.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.