Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Działanie 3.2. Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 29.01.2019 10:00 do 29.01.2019 15:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Działania 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB, którymi są:

Typ projektu A:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; 
  • podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickiej tj. akademickie inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić taki inkubator  w ramach realizowanego projektu – uczelnie wyższe;
  • instytucje otoczenia biznesu – wyłącznie prowadzące inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić inkubator przedsiębiorczości w ramach realizowanego projektu,  

Typ projektu B:

  • instytucje otoczenia biznesu, prowadzące  działalność na terenie województwa małopolskiego nie krócej niż 6 m-cy, licząc na dzień rozpoczęcia naboru wniosków.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 25 stycznia 2019 r. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do wcześniejszego przesyłania pytań dotyczących konkursu na adres: fem_nowytarg@umwm.pl oraz fem_chrzanow@umwm.pl, z dopiskiem w tytule: "Dotyczy szkolenia dla Wnioskodawców Działanie 3.2 RPO WM”. Odpowiedzi zostaną udzielone na sesji pytań w trakcie szkolenia.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnościami, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 0 616 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl.

UWAGA! W przypadku chęci rezygnacji z udziału w spotkaniu bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 28 stycznia 2019 r. do godz. 16:00 telefonicznie pod numer (12) 616 06 16 lub elektronicznie na adres fem@umwm.pl.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.