Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Działanie 3.2. Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 29.01.2019 10:00 do 29.01.2019 15:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro

Rejestracja

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe
Adresy nie są takie same.
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Działania 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB, którymi są:

Typ projektu A:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; 
  • podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickiej tj. akademickie inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić taki inkubator  w ramach realizowanego projektu – uczelnie wyższe;
  • instytucje otoczenia biznesu – wyłącznie prowadzące inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić inkubator przedsiębiorczości w ramach realizowanego projektu,  

Typ projektu B:

  • instytucje otoczenia biznesu, prowadzące  działalność na terenie województwa małopolskiego nie krócej niż 6 m-cy, licząc na dzień rozpoczęcia naboru wniosków.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 25 stycznia 2019 r. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do wcześniejszego przesyłania pytań dotyczących konkursu na adres: fem_nowytarg@umwm.pl oraz fem_chrzanow@umwm.pl, z dopiskiem w tytule: "Dotyczy szkolenia dla Wnioskodawców Działanie 3.2 RPO WM”. Odpowiedzi zostaną udzielone na sesji pytań w trakcie szkolenia.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnościami, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 0 616 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl.

UWAGA! W przypadku chęci rezygnacji z udziału w spotkaniu bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 28 stycznia 2019 r. do godz. 16:00 telefonicznie pod numer (12) 616 06 16 lub elektronicznie na adres fem@umwm.pl.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.