Szkolenie online dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych” –OSTATNI TERMIN!

Kategoria: rozliczanie projektu
od 24.11.2022 09:00 do 24.11.2022 15:30
Szkolenie online

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Uwagi

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, w związku z tym prosimy zgłaszać maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji.
Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 22 listopada 2022 r. do godz. 12:00. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie na szkolenie polega na podaniu swojego imienia, nazwiska, instytucji, adresu e-mail oraz numeru telefonu do kontaktu i jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.

Udział w szkoleniu będzie możliwy po podwójnym logowaniu: pierwszy link będzie rejestracją na szkolenie (wpisanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail), drugi link – do pokoju webinarowego – w mailu z platformy CLICKMEETING.

Zapraszamy do wcześniejszego przesyłania pytań dotyczących szkolenia na adres: szkolenia.fem@umwm.malopolska.pl, z dopiskiem w tytule: dot. szkolenia z VAT.

Odpowiedzi zostaną udzielone na sesji pytań w trakcie szkolenia.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 616 06 86 lub elektronicznie na: fem@umwm.malopolska.pl.

Szkolenie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.