Szkolenie w Krakowie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych”

Kategoria: rozliczanie projektu
od 20.01.2021 09:00 do 20.01.2021 15:45
Szkolenie w formule online

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Uwagi: Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, w związku z tym prosimy zgłaszać maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji. 

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 15 stycznia 2021 r. do godz. 10.00. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie polega na podaniu swojego imienia, nazwiska, instytucji, adresu e-mail oraz numeru telefonu do kontaktu i jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych. 

Udział w szkoleniu będzie możliwy po podwójnym logowaniu: pierwszy link będzie rejestracją na szkolenie (wpisanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail), drugi link – do pokoju webinarowego – w mailu z platformy CLICKMEETING. 

Zapraszamy do wcześniejszego przesyłania pytań dotyczących szkolenia na adres: fem@umwm.malopolska.pl, z dopiskiem w tytule:  dot. szkolenia z VAT. Odpowiedzi zostaną udzielone na sesji pytań w trakcie spotkania. 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 29 90 745, 12 616 06 86 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl. Szkolenie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.