Szkolenie w Krakowie dla Wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 28.01.2020 10:00 do 28.01.2020 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro

Rejestracja

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe
Adresy nie są takie same.
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych Wnioskodawców poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, tj. zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów Beneficjentów:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  3. instytucje otoczenia biznesu,
  4. organizacje pozarządowe.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 23 stycznia 2020 r. do godz. 15.00. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl

UWAGA! W przypadku chęci rezygnacji z udziału w szkoleniu bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do 24 stycznia 2020 r. do godz. 15:00 telefonicznie pod numer (12) 616 06 16, (12) 616 03 61, (12) 616 03 81 lub elektronicznie na adres fem@umwm.pl.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.