Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców RPO WM – Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja. Projekty konkursowe – wyłącznie dla OPS/PCPR (Typ projektu A)

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 08.01.2018 09:30 do 08.01.2018 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B (wejście od ul. Dworcowej), sala 106, I piętro

Rejestracja

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe
Adresy nie są takie same.
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Poddziałania 9.1.1 (Typ projektu A: realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, tj. ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu w imieniu tych podmiotów może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 4 stycznia 2018 do godz. 16.00.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w szkoleniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl

Szkolenie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.