Szkolenie w Nowym Targu dla wnioskodawców w ramach Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 11.09.2018 10:00 do 11.09.2018 14:30
Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, siedziba Urzędu Gminy Nowy Targ, parter

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Poddziałania 4.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • podmioty odpowiedzialne za rozwój sieci ciepłowniczych.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 7 września 2018 r. do godz. 14.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, do uczestnictwa w ww. spotkaniu uprawnione będą maksymalnie dwie osoby reprezentujące jednostkę wnioskującą o wsparcie.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 12 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.