Szkolenie w Tarnowie dla wnioskodawców Poddziałania 3.4.3/3.4.4 - Dotacje dla MŚP wczesna faza rozwoju/Dotacje dla MŚP

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 27.04.2018 10:00 do 27.04.2018 16:00
Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, parter, sala konferencyjna

Uczestnicy spotkania

Szkolenie dedykowane jest: mikro/małym i średnim przedsiębiorcom.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 24 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku chęci rezygnacji z udziału w spotkaniu bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2018 r. do godz. 16:00 (12) 616 0 362 lub elektronicznie na adres fem_tarnow@umwm.pl

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnościami, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 0 362 lub elektronicznie na: fem_tarnow@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.