Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020 jest dokumentem, który określa podstawowe reguły i schematy prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego (m.in. cele, komunikaty, metody, grupy docelowe, przykładowe narzędzia, budżet i harmonogram, a także ocenę efektów działań informacyjno-promocyjnych).

Dokument

Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

PDF 1,66 MB
Wersja obowiązująca od 29.01.2016