Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego stosowania przez właściwe instytucje przepisów w zakresie trybów wyboru projektów, z uwzględnieniem specyfiki procedur wyboru projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokument

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

PDF 0,36 MB