Polityka prywatności

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (adres siedziby: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) szanuje prywatność użytkowników stron internetowych. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasze strony internetowe, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności funkcjonowania strony.

Administrowanie stronami internetowymi

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego podejmuje poprzez swoje departamenty oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

Gromadzenie danych

I. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników stron internetowych gromadzimy na dwa sposoby:

 • informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika w celu rejestracji do newslettera, wypełnienia formularzy kontaktowych
 • Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z stron internetowych:
  - informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak anonimowe informacje np. adres IP, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i godzina wejścia na stronę.
  - pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.  

II. Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  zwanego dalej RODO.

III. Wszelkie informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania stron internetowych nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające daną stronę. Dotyczy to także raportów statystycznych, generowanych na podstawie ww. informacji.

Dane osobowe

 I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, zależnie od zakresu danych jest:
- Województwo Małopolskie w zakresie spraw związanych z samorządem województwa;
- Zarząd Województwa Małopolskiego działający jako Instytucja Zarządzająca w zakresie spraw związanych z Regionalnych Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
- Marszałek Województwa w zakresie zadań pozostających bezpośrednio w jego kompetencji, w tym spraw kadrowych.

II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem  iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres:  Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

III. Cele przetwarzania danych i  podstawy prawne przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać  Pani/Pana dane w celu udziału w szkoleniu, skorzystania z newslettera lub uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną.  

IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne udziału w szkoleniu, skorzystania z newslettera lub uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną. 

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w szkoleniu, skorzystania z newslettera lub uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną. 

VI. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca funkcjonowania portalu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. 

VII. Prawo dostępu do danych osobowych
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres  fem@umwm.malopolska.pl

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

IX. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

X. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Mechanizm cookies 

I.Strona używa także plików cookies po to, by zapewnić poprawne działanie stron oraz gromadzić dane statystyczne.

II. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe do urządzenia użytkownika (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych oraz nie pozwalają na identyfikację użytkownika.  

III. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies: 

 • Wydajnościowe, umożliwiające zbierania informacji o sposobie korzystanie ze stron internetowych. 
 • Funkcjonalne, umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień  i preferencji interfejsu. 
 • Cookies google-analytics.com, służące do prowadzenia statystyk dla stron. Dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytic można znaleźć pod adresem:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl   https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
 • Sesyjne - pliki tymczasowe, używane w celu logowania, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

IV. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych. 

V. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach.

VI. Pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, mogą być usunięte przez Użytkownika  w dowolnym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki. 

VII. Wszelkie informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania stron internetowych nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające daną stronę. Dotyczy to także raportów statystycznych, generowanych na podstawie ww. informacji.

Wykorzystywanie danych

I. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony stron internetowych. 

II. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem stron internetowych przeznaczone są wyłącznie na użytek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Dane te nie będą udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom. 

Bezpieczeństwo

I. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 

II. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych, niezależnych stronach, do których linki znajdują się na niniejszej stronie internetowej. Zachęcamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. 

III. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do zmian zapisów niniejszej Polityki Prywatności. 

IV. Korzystanie ze strony oznacza akceptację zasady Polityki Prywatności.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ,z póź. zm. )