Dowiedz się jak przebiega kontrola

Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Jest obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub krótko po zakończeniu, poprzedzając ostateczne rozliczenie. Może też nastąpić w trakcie okresu trwałości projektu.

Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli mogą się różnic w ramach Programu dlatego powinieneś sprawdzić wymagania wybierając Priorytet, Działanie i Poddziałanie, w ramach którego realizujesz projekt.

Wybierz właściwy Priorytet, Działanie i Poddziałania, którego jesteś beneficjentem


Ukryj Pokaż