Poznaj zasady promowania projektu

Jeśli otrzymałeś wsparcie z Funduszy Europejskich masz obowiązek o tym informować, ponieważ wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wykorzystywane są jej zasoby finansowe. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować – trzeba wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą. Do realizacji działań informacyjno-promocyjnych jesteś zobowiązany przez cały okres realizacji projektu oraz w okresie trwałości.