Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 207 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 8.5.

Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Zakończony
od 06.08.2021 do 06.09.2021, RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21
Opublikowano: 06.07.2021
RPO 8.5.

Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Zakończony
od 06.08.2021 do 06.09.2021, RPMP.08.05.00-IP.02-12-013/21
Opublikowano: 06.07.2021
RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Zakończony
od 30.04.2021 do 27.07.2021, RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21
Opublikowano: 31.03.2021
RPO 7.1.1.

Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic

Aktualny
od 27.04.2021 do 31.12.2021, RPMP.07.01.01-IZ.00-12-007/21
Opublikowano: 26.03.2021
RPO 10.1.4.

Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

Zakończony
od 29.03.2021 do 09.06.2021, RPMP.10.01.04-IP.01-12-002/21
Opublikowano: 23.02.2021
RPO 8.2.

Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

Zakończony
od 26.02.2021 do 19.04.2021, RPMP.08.02.00-IP.02-12-005/21
Opublikowano: 26.01.2021
RPO 8.2.

Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

Zakończony
od 26.02.2021 do 19.04.2021, RPMP.08.02.00-IP.02-12-004/21
Opublikowano: 26.01.2021
RPO 8.1

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Zakończony
od 25.01.2021 do 01.02.2021, RPMP.08.01.00-IP.02-12-003/21
Opublikowano: 18.01.2021
RPO 8.4.1.

Poddziałanie 8.4.1. Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP

Zakończony
od 02.11.2020 do 05.11.2020, RPMP.08.04.01-IP.02-12-023/20
Opublikowano: 30.10.2020
RPO 8.4.2.

Poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian

Zakończony
od 27.07.2020 do 17.08.2020, RPMP.08.04.02-IP.02-12-010/20
Opublikowano: 25.06.2020
RPO 8.6.2.

Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne

Zakończony
od 11.05.2020 do 21.09.2020, ZMIANA TERMINU: RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20
Opublikowano: 10.04.2020
RPO 10.1.4.

Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

Zakończony
od 27.04.2020 do 24.06.2020, RPMP.10.01.04-IP.01-12-005/20
Opublikowano: 25.03.2020
RPO 1.1

Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Zakończony
od 20.04.2020 do 19.06.2020, RPMP.01.01.00-IZ.00-12-006/20
Opublikowano: 19.03.2020
RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Zakończony
od 29.02.2020 do 30.06.2020, RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20
Opublikowano: 24.01.2020