Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 184 nabory wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 4.3.2.

Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR

Planowany
od 30.09.2019 do 16.01.2020, RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19
Opublikowano: 29.08.2019
RPO 9.2.1.

Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

Aktualny
od 30.08.2019 do 27.11.2019, RPMP.09.02.01-IP.01-12-028/19
Opublikowano: 30.07.2019
RPO 3.1.2.

Poddziałanie 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR

Aktualny
od 31.07.2019 do 11.10.2019, RPMP.03.01.02-IZ.00-12-027/19
Opublikowano: 28.06.2019
RPO 8.6.1.

Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

Aktualny
od 30.06.2019 do 02.12.2019, RPMP.08.06.01-IP.02-12-022/19
Opublikowano: 30.05.2019
RPO 9.1.2.

Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

Aktualny
od 30.06.2019 do 25.09.2019, RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19
Opublikowano: 30.05.2019
RPO 2.1.1.

Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja

Zakończony
od 24.06.2019 do 26.07.2019, RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19
Opublikowano: 23.05.2019
RPO 3.4.3.

Poddziałanie 3.4.3. Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju

Zakończony
od 31.05.2019 do 16.07.2019, RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/19
Opublikowano: 30.04.2019
RPO 5.1.1.

Poddziałanie 5.1.1. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

Zakończony
od 28.05.2019 do 26.07.2019, RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19
Opublikowano: 25.04.2019
RPO 9.2.3.

Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

Zakończony
od 20.05.2019 do 31.07.2019, RPMP.09.02.03-IP.01-12-017/19
Opublikowano: 18.04.2019
RPO 9.2.2.

Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

Zakończony
od 20.05.2019 do 31.07.2019, RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19
Opublikowano: 18.04.2019
RPO 1.2.2.

Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Zakończony
od 30.04.2019 do 18.06.2019, RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19
Opublikowano: 29.03.2019
RPO 5.2.2.

Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR

Zakończony
od 30.04.2019 do 28.06.2019, RPMP.05.02.02-IZ.00-12-019/19
Opublikowano: 28.03.2019
RPO 10.1.1.

Poddziałanie 10.1.1. Wychowanie Przedszkolne – ZIT

Zakończony
od 30.04.2019 do 29.05.2019, RPMP.10.01.01-IP.01-12-009/19
Opublikowano: 27.03.2019
RPO 10.1.2.

Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne – SPR

Zakończony
od 30.04.2019 do 29.05.2019, RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19
Opublikowano: 27.03.2019