RPO 8.5.

Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19

15.02.2019

Zakończony

05.11.2019

Uwaga !

W dniu 17 września 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr 1713/19 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr dla naboru RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ B tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany polegające na:

 1. ogłoszeniu kolejnej - V rundy konkursu z alokacją na kwotę 13 115 474,76 zł w tym na projekty realizowane na terenie gmin, w których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest:
  - jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła przeznaczono kwotę około 10,3 mln zł,
  - jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra przeznaczono kwotę około 2,8 mln zł. 

  Lista gmin ze wskazaniem końcowej oceny sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 znajduje się w Załączniku nr 12 do Regulaminu Konkursu.

  Nabór wniosków prowadzony będzie od 17 października do 4 listopada 2019 r.

 2. aktualizacji wzorów umów o dofinansowanie w związku z rekomendacjami z kontroli systemowej RPO WM.

  Zmienione dokumenty znajdują się w sekcji "Niezbędne dokumenty".

Uwaga !

W dniu 1 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr 1318/19 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ B tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany polegające na:

− przesunięciu niewykorzystanych w ramach pierwszej rundy konkursu środków (8 763 574,49 zł) na alokację przeznaczoną na dofinansowanie projektów w rundzie czwartej, w związku z dużą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie w tej rundzie, 

− możliwość rozstrzygania poszczególnych rund konkursu poprzez sporządzanie i zatwierdzanie cząstkowych list wniosków wybranych do dofinansowania. Takie rozwiązanie pozwoli na szybsze zawieranie umów z Wnioskodawcami, których ocena się zakończyła,

 − aktualizacji Zasad przetwarzania danych osobowych będących załącznikiem do:

• wzoru umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu), 

• wzoru umowy o dofinansowanie projektu (umowa ryczałtowa) (załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu) oraz 

• wzoru umowy partnerskiej (załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu). 

Zmiana Zasad przetwarzania danych osobowych związana jest z ich aktualizacją przekazaną przez UM WM w czerwcu 2019 r.

Zmienione dokumenty znajdują się w sekcji "Niezbędne dokumenty".

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów  w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, dla Typu projektu A: wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania pomiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach oraz B: tworzenie warunków dla rozwoju opieki na dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wyniki naboru

Wyniki naboru
24.03.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 455/20 z dnia 24.03.2020 r.  przyjął listy częściowe projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania (załączniki 2a i 2b do Uchwały) w ramach V rundy konkursu RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19.

Poniżej w plikach do pobrania:

Załącznik nr 2a - CZĘŚCIOWA LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW Z WYRÓŻNIENIEM PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA - projekty realizowane na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła

Załącznik nr 2b - CZĘŚCIOWA LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW Z WYRÓŻNIENIEM PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA - projekty realizowane na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra

Ponadto w załącznikach nr 3a i 3b przestawiono zbiorcze listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach V rundy konkursu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19, uwzględniające uprzednio przyjęte listy cząstkowe

Załącznik nr 3a - CZĘŚCIOWA LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW Z WYRÓŻNIENIEM PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA projekty realizowane na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła

Załącznik nr 3b - CZĘŚCIOWA LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW Z WYRÓŻNIENIEM PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA projekty realizowane na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra

Informacja o składzie KOP  

25.02.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego 25.02.2020 r. uchwałą nr 264/20 przyjął listy częściowe projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania (załączniki 2a i 2b do Uchwały) w ramach V rundy konkursu RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19.

Poniżej w plikach do pobrania:

 CZĘŚCIOWA LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW W RAMACH KONKURSU NR RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 Z WYRÓŻNIENIEM PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA RUNDA V projekty realizowane na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła

CZĘŚCIOWA LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW W RAMACH KONKURSU NR RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 Z WYRÓŻNIENIEM PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA RUNDA V projekty realizowane na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra

Informacja o składzie KOP  

04.12.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego 03.12.2019 r. uchwałą nr 2221/19 przyjął listy częściowe projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania (załączniki 2a i 2b do Uchwały) w ramach IV rundy konkursu RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19.

Poniżej w plikach do pobrania:

Załącznik nr 2a - CZĘŚCIOWA LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW W RAMACH KONKURSU NR RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 Z WYRÓŻNIENIEM PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA - projekty realizowane na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła

Załącznik nr 2b - CZĘŚCIOWA LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW W RAMACH KONKURSU NR RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 Z WYRÓŻNIENIEM PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA projekty realizowane na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra

Ponadto w załącznikach nr 3a i 3b przestawiono zbiorcze listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV rundy konkursu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19, uwzględniające uprzednio przyjęte listy cząstkowe

Załącznik nr 3a - LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW W RAMACH KONKURSU NR RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 Z WYRÓŻNIENIEM PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA projekty realizowane na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła

Załącznik nr 3b - LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW W RAMACH KONKURSU NR RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 Z WYRÓŻNIENIEM PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA - projekty realizowane na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra

Poniżej informacja o składzie Komisji Oceny Projektów:

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

Zarząd Województwa Małopolskiego 31.10.2019 roku uchwałą nr 1988/19 przyjął listy częściowe projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania (Załączniki nr 2a i 2b do Uchwały) w ramach IV rundy konkursu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej w plikach do pobrania:

Załącznik nr 2a - CZĘŚCIOWA LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW W RAMACH KONKURSU NR RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 Z WYRÓŻNIENIEM PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA - projekty realizowane na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła

CZĘŚCIOWA LISTA PODSTAWOWA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW W RAMACH KONKURSU NR RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 Z WYRÓŻNIENIEM PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA - projekty realizowane na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra

Informacja o składzie KOP  

09.10.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego 8 października 2019 roku uchwałą nr 1824/19 przyjął listy częściowe projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania (Załączniki nr 2a i 2b do Uchwały) w ramach III rundy konkursu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej w plikach do pobrania:

Załącznik nr 2a - Częściowa lista podstawowa projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu - projekty realizowane na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła

Załacznik nr 2b - Częściowa lista podstawowa projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu - projekty realizowane na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra

Ponadto w załącznikach nr 3a i 3b przestawiono zbiorcze listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach III rundy konkursu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19, uwzględniające uprzednio przyjęte listy cząstkowe.

Załącznik nr 3a - Lista podstawowa projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu - projekty realizowane na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła

Załacznik nr 3b - Lista podstawowa projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu - projekty realizowane na terenie gmin, w których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra

Informacja o składzie KOP

11.09.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego 10 września 2019 roku uchwałą nr 1660/19 przyjął listy częściowe projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania (Załączniki nr 2a i 2b do Uchwały) w ramach III rundy konkursu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej w plikach do pobrania: 

Załącznik nr 2a - Częściowa lista podstawowa projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu - projekty realizowane na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła

Załącznik nr 2b - Częściowa lista podstawowa projektów, które uzyskały liczbę punktów w ramach konkursu - projekty realizowane na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra

Informacja o składzie KOP

11.09.2019 

Zarząd Województwa Małopolskiego dnia 10 września 2019 r. uchwałą nr 1659/19 listy częściowe projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania (Załącznik nr 2a do Uchwały) w II rundzie konkursu RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19.

Ponadto w załącznikach nr 3a i 3b przestawiono zbiorcze listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19, uwzględniające uprzednio przyjęte listy cząstkowe.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Załącznik nr 2a - Częściowa lista podstawowa projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu - projekty realizowane na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła

Załącznik nr 3a - Lista podstawowa projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu - projekty realizowane na terenie gmin, w których sytuacja w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła

Załącznik nr 3b - Lista podstawowa projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu - projekty realizowane na terenie gmin, w których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra

Informacja o składzie KOP

13.08.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego 13 sierpnia 2019 roku uchwałą nr 1471/19 przyjął częściowe listy projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania złożonych w II rundzie konkursu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Lista podstawowa projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów (projekty realizowane na terenie gmin, w których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła)

Lista podstawowa projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów (projekty realizowane na terenie gmin, w których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra)

Informacja o składzie KOP

16.07.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego 16 lipca 2019 roku uchwałą nr 1256/19 przyjął listy projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania złożonych w I rundzie konkursu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Lista podstawowa projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów (projekty realizowane na terenie gmin, w których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła)

Lista podstawowa projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów (projekty realizowane na terenie gmin, w których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra)

Informacja o składzie KOP


Informacje nt. złożonych wniosków
07.11.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie projektów złożonych w ramach V rundy konkursu nr  RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, Typ projektu A – wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ projektu B – tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna.

Wpłynęło 18 wniosków o dofinansowanie projektu.

W V rundzie konkursu alokacja wynosi 13 115 474,76 zł. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych na V rundę konkursu wnioskach wynosi 10 043 384,13 zł co stanowi  76,58% alokacji przewidzianej na tę rundę.

Wnioskowane dofinansowanie projektów realizowanych na terenie gmin, w których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła wynosi  8 181 567,45 zł.

Wnioskowane dofinansowanie projektów realizowanych na terenie gmin, w których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra wynosi  1 861 816,68 zł.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę


16.07.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie projektów złożonych w ramach IV rundy konkursu nr  RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, Typ projektu A – wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ projektu B – tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna.

Wpłynęło 27 wniosków o dofinansowanie projektu.

W IV rundzie konkursu alokacja wynosi 4 781 361,25 zł. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych na IV rundę konkursu wnioskach wynosi 13 095 401,70 zł, co stanowi 273,88% alokacji przewidzianej na tę rundę.

Wnioskowane dofinansowanie projektów realizowanych na terenie gmin, w których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła wynosi 4 992 406,21 zł.

Wnioskowane dofinansowanie projektów realizowanych na terenie gmin, w których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra wynosi 8 102 995,49 zł.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę

18.06.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie projektów złożonych w ramach III
rundy
konkursu nr  RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, Typ projektu A – wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ projektu B – tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna. 

Wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie projektu. W III rundzie konkursu alokacja wynosi 8 000 000 zł. 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych na III rundę konkursu wnioskach wynosi 8 857 497,89 zł, co stanowi 110,72% alokacji przewidzianej na tę rundę. 

Wnioskowane dofinansowanie projektów realizowanych na terenie gmin, w których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła wynosi 5 618 405,33 zł. 

Wnioskowane dofinansowanie projektów realizowanych na terenie gmin, w których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra wynosi 3 239 092,56 zł

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę

 15.05.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II rundy konkursu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, Typ projektu A – wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ projektu B – tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna. 

Wpłynęło 17 wniosków o dofinansowanie projektu. 

W II rundzie konkursu alokacja wynosi 8 000 000 zł. 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych na II rundę konkursu wnioskach wynosi 5 929 869,14 zł, co stanowi 74% alokacji przewidzianej na tę rundę. Wnioskowane dofinansowanie projektów realizowanych na terenie gmin, w których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła wynosi 1 879 406,24 zł.  Wnioskowane dofinansowanie projektów realizowanych na terenie gmin, w których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra wynosi 4 050 462,90 zł.

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę

02.04.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie projektów złożonych w ramach I
rundy
konkursu nr  RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, Typ projektu A – wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ projektu B – tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna. 

Wpłynęło 38 wniosków o dofinansowanie projektu

W I rundzie konkursu alokacja wynosi 20 000 000 zł. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych na I rundę konkursu wnioskach wynosi 16 007 563,81 zł, co stanowi 80% alokacji przewidzianej na tę rundę. Wnioskowane dofinansowanie projektów realizowanych na terenie gmin, w których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła wynosi 9 557 706,70 zł. Wnioskowane dofinansowanie projektów realizowanych na terenie gmin, w których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra wynosi 6 449 857,11 zł. 

Poniżej lista złożonych wniosków.

Pobierz listę  


Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny. Konkurs podzielony jest na rundy. Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

 • lipiec 2019 r. dla I rundy;
 • sierpień 2019 r. dla II rundy;
 • wrzesień 2019 r. dla III rundy;
 • październik 2019 r. dla IV rundy;
 • luty 2020 r. dla V rundy.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w terminach otwarcia rund konkursowych.  W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej  www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w podziale na rundy konkursowe prowadzony będzie w terminach:

 • I runda: 18 marca 2019 r.–1 kwietnia 2019 r.;
 • II runda: 29 kwietnia 2019 r.–13 maja 2019 r.;
 • III runda: 3 czerwca 2019 r.–17 czerwca 2019 r.;
 • IV runda: 1 lipca 2019 r.–15 lipca 2019 r.;
 • V runda: 17 października r.- 4 listopada 2019 r. 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć we wskazanych terminach rund konkursowych, do godziny 15.00 ostatniego dnia naboru w danej rundzie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

 • przedsiębiorcy i pracodawcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 
 • partnerzy społeczni i gospodarczy, 
 • organizacje pozarządowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu posiadają tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka nad dziećmi do lat 3. Wymóg ten dotyczy wnioskodawców, którzy planują opiekę nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka/klubu dziecięcego.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Zakres wsparcia udzielonego na rzecz dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 może obejmować następujące działania:

 • tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo utworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3,
 • dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3.

Ponadto jedynie w ramach inicjatyw na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna możliwa jest:

 • organizacja działań informacyjno-promocyjnych dotyczących korzystania z tej formy opieki oraz pełnienia funkcji opiekuna (wyłącznie w połączeniu z innymi formami wsparcia).

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych i dziennego opiekuna możliwe są m.in. następujące kategorie działań:

 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp. W przypadku tworzenia miejsc opieki u dziennego opiekuna wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
 • zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki). W przypadku tworzenia miejsc opieki u dziennego opiekuna wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania. W przypadku tworzenia miejsc opieki u dziennego opiekuna wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
 • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem. W przypadku tworzenia miejsc opieki u dziennego opiekuna wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
 • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci. W przypadku tworzenia miejsc opieki u dziennego opiekuna wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
 • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka; 
 • przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego; 
 • inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Wnioskodawca powinien zaplanować realizację wsparcia

 • wyłącznie na terenie gminy/gmin, których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła

albo

 • wyłącznie na terenie gminy/gmin, których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra.

Niedopuszczalne jest zaplanowanie w jednym projekcie realizacji wsparcia zarówno na obszarze gmin wskazanych w lit. a) jak i wskazanych w lit. b).

Lista gmin ze wskazaniem końcowej sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 znajduje się w Załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania unijnego (EFS) wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania unijnego na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

45 312 622,66 zł, w tym:

 • 27 187 573,60 PLN - kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie gmin, w których końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zła, zła lub umiarkowanie zła,
 • 18 125 049,06 PLN - kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie gmin, w której końcowa ocena sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowanie dobra.

Ponadto alokacja została podzielona na każdą z czterech rund konkursowych i wynosi:

 • 10 477 151,85 PLN w I rundzie,
 • 3 032 619,50 PLN w II rundzie,
 • 6 743 562,85 PLN w III rundzie,
 • 11 943 813,70 PLN w IV rundzie,
 • 13 115 474,76 PLN w V rundzie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF 809 KB) - wersja obowiązująca od 17 września 2019 r.

Regulamin konkursu (PDF 806 KB) - wersja obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2019 r. 

Regulamin konkursu (PDF 811 KB) - wersja obowiązująca do dnia 31 lipca 2019 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru projektów  (PDF 297 KB)

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Wniosek o dofinansowanie (PDF 347 KB)

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełnainia wniosku (PDF 740 KB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Regulamin korzystania z systemu e-RPO (PDF 199 KB)

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Regulamin pracy KOP (PDF 357 KB) - wersja obowiązująca od 1 sierpnia 2019 r. 

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Regulamin pracy KOP (1003 KB) - wersja obowiązująca do 31 lipca 2019 r.

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Definicje wskaźników (PDF 266 KB)

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Umowa standardowa (PDF 582 KB) - wersja obowiązująca od 17 września 2019 r.

Załącznik nr 3 do Umowy standardowej (PDF 418 KB) - wersja obowiązująca od 1 sierpnia 2019 r. 

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Umowa standardowa (PDF 2 MB)

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Umowa ryczałtowa (PDF 537 KB) - wersja obowiązująca od 17 września 2019 r. 

Załącznik nr 3 do Umowy ryczałtowej (PDF 418 KB) - wersja obowiązująca od 1 sierpnia 2019 r. 

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Umowa ryczałtowa (PDF 1 MB)

 Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu - Umowa partnerska (ZIP 1 MB)

Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej (PDF 415 KB) - wersja obowiązująca od 1 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu - Procedura odwoławcza (PDF 221 KB)

Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO

Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu - Diagnoza (PDF 1 MB)

Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu - Standard usług (PDF 5 MB)

Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu - Oświadczenie o rzetelności (DOCX 60 KB)

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu - Wzór kosztorysu (XLSX 60 KB)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 26 marca 2019 r. (PDF, 620 KB)

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 28 marca 2019 r. (PDF, 738 KB)

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), 30-552 Kraków, tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941, e-mail: fem@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. 12 616 03 91, 12 616 03 92, fax 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. 12 616 03 71, 12 616 03 72, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. 12 616 03 81, 12 616 03 82, tel./fax: 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. 12 616 03 61, 12 616 03 62, fax 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.