RPO 1.2.1.

Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw

RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17

28.02.2017

Zakończony

04.10.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
04.07.2018

Komunikat w sprawie zmiany listy podstawowej w wyniku zakończenia procedury odwoławczej w ramach IV rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 3 lipca 2018 r., uchwałą nr 1204/18 dokonał wyboru do dofinansowania 1 pozytywnie ocenionego projektu, w związku z zakończeniem w stosunku do niego procedury odwoławczej. W związku z wyborem projektu do dofinansowania, zmianie uległa lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV rundy naboru. 

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 1,5 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. 

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 283 KB).

Lista projektów wybranych w ramach I rundy (.pdf 291 KB)

Lista projektów wybranych w ramach II rundy (.pdf 289 KB)

Lista projektów wybranych w ramach III rundy - zmiana listy w wyniku procedury odwoławczej (.pdf 288 KB)

Lista projektów wybranych w ramach IV rundy - zmiana listy w wyniku procedury odwoławczej (.pdf 293 KB)


Wersje archiwalne(5)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
28.02.2018

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej II stopnia w czwartej rundzie naboru

W ramach czwartej rundy naboruocenie merytorycznej II stopnia podlegało 15 wniosków o dofinansowanie, z czego 5 wniosków spełniło kryteria oceny merytorycznej II stopnia i zostały przekazane do etapu oceny formalnej II stopnia, a 10 wniosków nie spełniło kryteriów oceny merytorycznej II stopnia i uzyskało negatywny wynik oceny. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

    Poniżej listy projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej II stopnia.          

Lista projektów w I rundzie naboru (.pdf, 257 KB)

Lista projektów w II rundzie naboru (.pdf, 258 KB)

Lista projektów w III rundzie naboru (.pdf, 261 KB)

Lista projektów w IV rundzie naboru (.pdf, 251 KB)


Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 29.01.2018

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej II stopnia w trzeciej rundzie naboru

  W ramach trzeciej rundy naboru ocenie merytorycznej II stopnia podlegało 48 wniosków o dofinansowanie, z czego 19 wniosków spełniło kryteria oceny merytorycznej II stopnia i zostały przekazane do etapu oceny formalnej II stopnia, 26 wniosków nie spełniło kryteriów oceny merytorycznej II stopnia i uzyskało negatywny wynik oceny, a 3 wnioski zostały wycofane. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej listy projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej II stopnia.

  Lista projektów w I rundzie naboru (.pdf, 257 KB)

  Lista projektów w II rundzie naboru (.pdf, 258 KB)

  Lista projektów w III rundzie naboru (.pdf, 261 KB)

 • 28.09.2017

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej II stopnia w drugiej rundzie naboru

  W ramach drugiej rundy naboru ocenie merytorycznej II stopnia podlegało 14 wniosków o dofinansowanie, z czego 4 wnioski spełniły kryteria oceny merytorycznej II stopnia i zostały przekazane do etapu oceny formalnej II stopnia, a 10 wniosków nie spełniło kryteriów oceny merytorycznej II stopnia i uzyskało negatywny wynik oceny. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej II stopnia:

  Lista projektów w II rundzie naboru  (.pdf, 257 KB)
  Lista projektów w I rundzie naboru (.pdf, 257 KB)

 • 11.08.2017

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej II stopnia w pierwszej rundzie naboru

  W ramach pierwszej rundy naboruocenie merytorycznej II stopnia podlegało 16 wniosków o dofinansowanie, z czego 7 wniosków spełniło kryteria oceny merytorycznej II stopnia i zostało przekazane do etapu oceny formalnej II stopnia, a 9 wniosków nie spełniło kryteriów oceny merytorycznej II stopnia i uzyskało negatywny wynik oceny. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej II stopnia

  Pobierz listę (PDF, 257KB)

Wyniki oceny merytorycznej
26.02.2018

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej I stopnia w czwartej rundzie naboru

W ramach czwartej rundy naboru ocenie merytorycznej I stopnia podlegało 35 wniosków o dofinansowanie, z czego 15 wniosków spełniło kryteria oceny merytorycznej I stopnia i zostało przekazanych do etapu oceny merytorycznej II stopnia, a 20 wniosków nie spełniło kryteriów oceny merytorycznej I stopnia i uzyskało negatywny wynik oceny. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej listy projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej II stopnia, prowadzonej w formie panelu ekspertów w poszczególnych rundach.

Lista wniosków ramach pierwszej rundy (.pdf 265 KB) 

Lista wniosków ramach drugiej rundy (.pdf 263 KB)

Lista wniosków ramach trzeciej rundy (.pdf 263 KB)

Lista wniosków ramach czwartej rundy (.pdf 258 KB)Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 25.01.2018

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej I stopnia w trzeciej rundzie naboru

  W ramach trzeciej rundy naboru ocenie merytorycznej I stopnia podlegały 93 wnioski o dofinansowanie, z czego 48 wniosków spełniło kryteria oceny merytorycznej I stopnia i zostało przekazanych do etapu oceny merytorycznej II stopnia, 43 wnioski nie spełniły kryteriów oceny merytorycznej I stopnia i uzyskało negatywny wynik oceny, a 2 wnioski zostały wycofane. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej listy projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej II stopnia, prowadzonej w formie panelu ekspertów w poszczególnych rundach.

  Lista wniosków ramach pierwszej rundy (.pdf 265 KB) 

  Lista wniosków ramach drugiej rundy (.pdf 263 KB)

  Lista wniosków ramach trzeciej rundy (.pdf 263 KB)


 • 22.09.2017

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej I stopnia w drugiej rundzie naboru

  W ramach drugiej rundy naboru ocenie merytorycznej I stopnia podlegało 26 wniosków o dofinansowanie, z czego 14 wniosków spełniło kryteria oceny merytorycznej I stopnia i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej II stopnia, 11 wniosków nie spełniło kryteriów oceny merytorycznej I stopnia i uzyskało negatywny wynik oceny, a 1 wniosek został wycofany. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej listy projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej II stopnia, prowadzonej w formie panelu ekspertów w poszczególnych rundach.

  Lista wniosków ramach pierwszej rundy (.pdf 265 KB)

  Lista wniosków ramach drugiej rundy (.pdf 263 KB)

 • 10.08.2017

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej I stopnia w pierwszej rundzie naboru

  W ramach pierwszej rundy naboru ocenie merytorycznej I stopnia podlegały 34 wnioski

  o dofinansowanie, z czego 16 wniosków spełniło kryteria oceny merytorycznej I stopnia i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej II stopnia, a 18 wniosków nie spełniło kryteriów oceny merytorycznej I stopnia i uzyskało negatywny wynik oceny. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej II stopnia, prowadzonej w formie panelu ekspertów.

  Pobierz listę (PDF, 265KB)

Wyniki oceny formalnej
01.12.2017

W ramach IV rundy naboru ocenie formalnej I stopnia podlegało 39 wniosków o dofinansowanie, z czego 35 wniosków spełniło kryteria oceny formalnej I stopnia i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej I stopnia, 2 wnioski nie spełniły kryteriów oceny formalne I stopnia i uzyskały negatywny wynik oceny, 1 wniosek został wycofany, a 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia w związku z nieusunięciem w terminie braków formalnych.

Poniżej listy projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej I stopnia.

Lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w ramach IV rundy (.pdf 272 KB)

Lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w ramach III rundy (.pdf 306 KB)

Lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w ramach II rundy (.pdf 267 KB) 

Lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w ramach I rundy (.pdf 276 KB)


Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne


Informacje nt. złożonych wniosków
05.10.2017

Zakończyła się IV runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw RPO WM na lata 2014-2020, konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17.

W okresie trwania IV rundy naboru (tj. w terminie od 1 września 2017 r. do 03 października 2017 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 zarejestrowanych zostało 39 wniosków o dofinansowanie.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach w ramach IV rundy wynosi 74 928 110,78 zł. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w ramach I, II, III i IV rundy wynosi 464 639 101,09  zł, co stanowi 268,20%  alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej listy złożonych wniosków, które będą podlegały ocenie.

Lista wniosków złożonych w ramach I rundy (.pdf, 275KB)
Lista wniosków złożonych w ramach II rundy (.pdf, 265KB)
Lista wniosków złożonych w ramach III rundy (.pdf, 308KB)
Lista wniosków złożonych w ramach IV rundy (.pdf, 275KB)


Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 01.09.2017

  Zakończyła się III runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw RPO WM na lata 2014-2020, konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17.

  W okresie trwania III rundy naboru (tj. w terminie od 5 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 zarejestrowanych zostało 101 wniosków o dofinansowanie.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach w ramach III rundy wynosi 245 201 056,74 zł. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w ramach I, II i III rundy wynosi 389 710 990,31 zł, co stanowi 224,95% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

  Poniżej listy złożonych wniosków, które będą podlegały ocenie.

  Lista wniosków złożonych w ramach I rundy (.pdf, 275KB)
  Lista wniosków złożonych w ramach II rundy (.pdf, 265KB)
  Lista wniosków złożonych w ramach III rundy (.pdf, 308KB)

 • 05.07.2017

  Zakończyła się II runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw RPO WM na lata 2014-2020, konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17.

    W okresie trwania II rundy naboru (tj. w terminie od 17 maja 2017 r. do 4 lipca 2017 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 zarejestrowanych zostało 27 wniosków o dofinansowanie, w tym jeden został wycofany.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach w ramach II rundy wynosi 71 919 371,16 zł. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w ramach I i II rundy wynosi 144 509 933,57 zł, co stanowi 83,42 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. Poniżej listy złożonych wniosków.

  Lista wniosków złożonych w ramach I rundy (.pdf, 275KB)

  Lista wniosków złożonych w ramach II rundy (.pdf, 265KB)

 • 18.05.2017

  Zakończyła się I runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw RPO WM na lata 2014-2020, konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17.

  W okresie trwania I rundy naboru (tj. w terminie od 31 marca 2017 r. do 16 maja 2017 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 zarejestrowanych zostało 38 wniosków o dofinansowanie.

  Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach wynosi 72 590 562,41 zł, co stanowi 41,90 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

  Poniżej lista złożonych wniosków.

  Pobierz listę (PDF, 275KB)

Informacje o naborze

Wydłużenie konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1395/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 w ramach Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, poprzez wprowadzenie IV rundy naboru, która potrwa do 3 października 2017 r. do godz. 15:00.


Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków w konkursie RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach RPO WM 2014-2020, złożonych w III rundzie naboru

Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 32 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach, termin oceny może zostać przedłużony. Uwzględniając znaczną liczbę wniosków złożonych w ramach III rundy (101 wniosków), decyzją Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, termin oceny wniosków zostaje przedłużony o 50 dni z zastrzeżeniem § 31 ust. 2 Regulaminu konkursu (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).

Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków złożonych w IV
rundzie naboru w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach RPO WM 2014-2020, nr konkursu RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17

Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 32 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach, termin oceny może zostać przedłużony. Uwzględniając znaczną liczbę wniosków złożonych w ramach całego naboru (205 wniosków), decyzją Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, termin oceny wniosków dla IV (ostatniej) rundy konkursu zostaje przedłużony o 45 dni z zastrzeżeniem § 31 ust. 2 Regulaminu konkursu (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny. Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

 • październik 2017 r. dla I rundy;
 • grudzień 2017 r. dla II rundy;
 • luty 2018 r. dla III rundy;
 • kwiecień 2018 r. dla IV rundy.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą  Załącznik nr 3 do Regulaminu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej   www.erpo.malopolska.pl. System będzie dostępny od dnia 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 3 pażdziernika 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
  • jednostek naukowych,
  • uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
  • organizacji pozarządowych,
  • instytucji otoczenia biznesu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

 1. nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 2. przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 3. tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 4. walidacja danego rozwiązania,
 5. uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
 6. wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 173 240 000,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:

I.pomoc na projekty badawczo-rozwojowe:

 • w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b)  średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c)  pozostali beneficjenci – 50%,

 • w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

b)  średnie przedsiębiorstwa – 35%,

c)   pozostali beneficjenci – 25%,

 •  w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c) pozostali beneficjenci – 50%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

II. pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności: 50% - dotyczy wydatków związanych z uzyskaniem, walidacją i obrona patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (niezależnie do rodzaju badań i statusu przedsiębiorstwa).

III. pomoc de minimis: Maksymalna intensywność pomocy de minimis wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że intensywność pomocy de minimis nie może być wyższa niż wartości określone w § 26 Regulaminu konkursu, a w przypadku dofinansowania kosztów uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych nie może być wyższa niż wartości określone w § 27 Regulaminu konkursu.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

W przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe ustalany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak wynosi nie mniej niż:

 • w przypadku badań przemysłowych – 20%
 • w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – 40%
 • w przypadku studium wykonalności – 30%.

Minimalna i maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 100 000 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 25 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1110/17 z dnia 11 lipca 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu KOP, stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw”.

Zmiany w Regulaminie KOP, wynikają z konieczności doprecyzowania zapisów odnoszących się do przebiegu oceny merytorycznej II stopnia w formie panelu Ekspertów. 

Poniżej, w plikach do pobrania:

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1395/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw”.

Poniżej, w plikach do pobrania:

- zmieniony Regulamin konkursu (.pdf 435 KB)

- zmieniony Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu (.pdf, 1 MB)

- wykaz zmian (.pdf 225 KB)

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2040/17 z dnia 5 grudnia 2017 r.

podjął decyzję o zmianie zapisów: Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów; Wzoru umowy o dofinansowanie oraz Procedury odwoławczej wraz ze wzorem protestu.

Poniżej, w plikach do pobrania:

1)      zmieniony Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów (załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu);

2)      zmieniony Wzór umowy o dofinansowanie  (załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu), w tym także:

a)      załącznik nr 5 do umowy - Opis dokumentu księgowego,

b)      załącznik nr 6 do umowy - Wyodrębniona ewidencja księgowa,

c)       załącznik nr 7a do umowy - Instrukcja oznakowania miejsca,

d)      załącznik nr 7b do umowy - Projekt graficzny plakatu – wzór,

e)      załącznik nr 8 do umowy - Definicje wskaźników obowiązujące w naborze,

f)       załącznik nr 9 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,

3)     zmieniona Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu).

Regulamin konkursu   (.pdf 435 KB), obowiązujący od 31.08.2017, aktualny

Regulamin konkursu (.pdf 435 KB), obowiązujący do 30.08.2017

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf 435 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie  (.pdf, 673 KB) 

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf, 1 MB), obowiązujący od 31.08.2017, aktualny

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf, 1 MB), obowiązujący do 30.08.2017

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 320 KB) 

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,43 MB) obowiązujący od 12.07.2017 - aktualny

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,1 MB) obowiązujący do 11.07.2017

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf, 463 KB) 

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 853 KB), 

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 471 KB) 

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 1,2 MB) 

Załącznik nr 10 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,1 MB) 

Załącznik nr 11 Opis poziomów gotowości technologicznej (technology readiness levels – TRL) (.pdf, 271 KB)

Załącznik nr 12 Minimalny zakres studium wykonalności,  (.pdf, 274 KB)

Załącznik nr 13 Wzór umowy partnerskiej (.pdf, 356 KB)

Załącznik nr 13a Wzór umowy partnerskiej (wersja word)  (.word, 290 KB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 608 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 748 KB) - aktualizacja w dniu 26 maja 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. - pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl .

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

1)    Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93 e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,

2)    Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,

3)    Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel.(12) 616 03 81 , (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl ,

4)    Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl .