RPO 1.2.1.

Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw

RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16

25.05.2016

Zakończony

01.11.2016

13.03.2017
Informacja dotycząca przedłużenia terminu oceny wniosków w konkursie RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach RPO WM 2014-2020

Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 32 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach, termin oceny może zostać przedłużony. Uwzględniając znaczną liczbę wniosków złożonych w ramach III rundy (88 wniosków), termin oceny wniosków dla III rundy zostaje dodatkowo przedłużony o 60 dni z zastrzeżeniem § 31 ust. 2 Regulaminu konkursu (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu) oraz komunikatu opublikowanego w dniu  18.11.2016r. w sprawie oceny  wniosków w ramach konkursu RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16)

18.11.2016
Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków w konkursie RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach RPO WM 2014-2020

Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 32 Regulaminu konkursu,w uzasadnionych przypadkach, termin oceny może zostać przedłużony. Uwzględniając znaczną liczbę wniosków złożonych w ramach całego naboru (166 wniosków), termin oceny wniosków zostaje przedłużony o 43 dni z zastrzeżeniem § 31 ust. 2 Regulaminu konkursu (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
06.12.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 grudnia 2017 r., uchwałą nr 2038/17 dokonał wyboru do dofinansowania 1 pozytywnie ocenionego projektu, w związku z zakończeniem w stosunku do niego procedury odwoławczej. W związku z wyborem projektu do dofinansowania, zmianie uległa lista podstawowa projektów wybranych w ramach III rundy naboru.

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

Listy projektów wybranych do dofinansowania:

- lista podstawowa w ramach III rundy - zmiana listy w wyniku procedury odwoławczej (.pdf 323 KB),
- lista podstawowa w ramach II rundy - zmiana listy w wyniku procedury odwoławczej (.pdf, 299 KB),
- lista podstawowa w ramach I rundy (.pdf, 299 KB).


Wersje archiwalne(5)

Wersje archiwalne

 • 04.07.2017

  Komunikat w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu i zmiany listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy naboru

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 4 lipca 2017 r., uchwałą nr 1087/17 dokonał wyboru do dofinansowania 1 pozytywnie ocenionego projektu, w związku z zakończeniem w stosunku do niego procedury odwoławczej. W związku z wyborem projektu do dofinansowania, zmianie uległa lista podstawowa projektów wybranych w ramach II rundy naboru.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 630,06 KB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 230,32 KB).

  Lista projektów wybranych do dofinansowania:

  - lista podstawowa w ramach III rundy (.pdf 323 KB),
  lista podstawowa w ramach II rundy - zmiana listy w wyniku procedury odwoławczej (.pdf, 299 KB),
  lista podstawowa w ramach I rundy (.pdf, 299 KB).

 • 20.06.2017

  Komunikat w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach III rundy naboru

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 czerwca 2017 r., uchwałą nr 974/17 dokonał wyboru do dofinansowania 18 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, złożonych w ramach III rundy naboru.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów  (.zip, 631 KB) , które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów. (.pdf, 231 KB)

  Lista projektów wybranych do dofinansowania:
  - lista podstawowa w ramach III rundy (.pdf 323 KB),
  - lista podstawowa w ramach II rundy (.pdf, 299 KB),
  lista podstawowa w ramach I rundy (.pdf, 299 KB).

 • 31.05.2017

  Komunikat w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu i zmiany listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy naboru

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30 maja 2017 r., uchwałą nr 817/17 dokonał wyboru do dofinansowania 2 pozytywnie ocenionych projektów, w związku z zakończeniem w stosunku do nich procedury odwoławczej. W związku z wyborem projektów do dofinansowania, zmianie uległa lista podstawowa projektów wybranych w ramach I rundy naboru.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 631 KB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 229 KB).

  Lista projektów wybranych do dofinansowania:
  lista podstawowa w ramach I rundy (.pdf, 299 KB),
  lista podstawowa w ramach II rundy (.pdf, 299 KB).

 • 08.03.2017

  Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” - konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 7 marca 2017 r., uchwałą nr 333/17 dokonał wyboru do dofinansowania 9 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, złożonych w ramach II rundy naboru.

  Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej wskazane zostaną dokumenty , które należy złożyć w celu przygotowania umowy o dofinansowanie.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 229 KB).

  Lista projektów wybranych do dofinansowania:

  - lista podstawowa w ramach II rundy (.pdf, 299 KB),

  - lista podstawowa w ramach I rundy (.pdf, 310 KB).


 • 24.01.2017

  Wybór projektów do dofinansowania w Poddziałaniu 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” 

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 24 stycznia 2017 r., uchwałą nr 78/17 dokonał wyboru do dofinansowania 15 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, złożonych w ramach I rundy naboru.

  Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej wskazane zostaną dokumenty, które należy złożyć w celu przygotowania umowy o dofinansowanie.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  - lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) (.pdf 311KB)

  informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf 229KB)

  wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie. (.zip 633KB)


Wyniki oceny merytorycznej
26.05.2017

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej I stopnia w III rundzie naboru

W ramach III rundy naboru ocenie merytorycznej I stopnia podlegały 53 wnioski o dofinansowanie, z czego 25 wniosków spełniło kryteria oceny merytorycznej I stopnia i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej II stopnia, 26 wniosków nie spełniło kryteriów oceny merytorycznej I stopnia i uzyskało negatywny wynik oceny, a 2 wnioski zostały wycofane na etapie oceny merytorycznej I stopnia. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej II stopnia, prowadzonej w formie panelu ekspertów.

lista projektów w ramach III rundy (.pdf, 270 KB)
lista projektów w ramach II rundy (.pdf, 324 KB)
lista projektów w ramach I rundy (.pdf 325 KB)


Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 20.02.2017

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej I stopnia w II rundzie naboru

  W ramach II rundy naboru ocenie merytorycznej I stopnia podlegało 26 wniosków o dofinansowanie, z czego 20 wniosków spełniło kryteria oceny merytorycznej I stopnia i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej II stopnia, 5 wniosków nie spełniło kryteriów oceny merytorycznej I stopnia i uzyskało negatywny wynik oceny, a 1 wniosek został wycofany na etapie oceny merytorycznej I stopnia. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO. 

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej II stopnia, prowadzonej w formie panelu ekspertów.

  Pobierz listę (PDF, 324KB)
 • 11.01.2017

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej I stopnia w I rundzie naboru

  W ramach I rundy naboru ocenie merytorycznej I stopnia podlegało 35 wniosków o dofinansowanie, z czego 22 wnioski spełniły kryteria oceny merytorycznej I stopnia i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej II stopnia, a 13 wniosków nie spełniło kryteriów oceny merytorycznej I stopnia i uzyskało negatywny wynik oceny. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO. 

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej II stopnia, prowadzonej w formie panelu ekspertów.

  Pobierz listę (PDF, 325KB)

Wyniki oceny formalnej
02.06.2017

Komunikat o zakończeniu oceny formalnej w ramach II rundy przy uwzględnieniu wyników procedury odwoławczej

W ramach II rundy naboru w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu od oceny formalnej, jeden projekt został przekazany do etapu oceny merytorycznej I stopnia. 

Poniżej zaktualizowana lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej.

- lista projektów w ramach III rundy (.pdf, 288 KB),
- lista projektów w ramach II rundy (.pdf, 273 KB),
- lista projektów w ramach I rundy (.pdf, 336 KB)


Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 06.04.2017

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w III rundzie naboru

  W ramach III rundy naboru złożono 88 wniosków o dofinansowanie, z czego 53 spełniło kryteria oceny formalnej i zostało ocenionych pozytywnie, 35 wniosków nie spełniło kryteriów oceny formalnej uzyskało negatywny wynik oceny. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej I stopnia.

  lista projektów w ramach III rundy (.pdf, 288 KB),
  lista projektów w ramach II rundy (.pdf, 328 KB),
  lista projektów w ramach I rundy (.pdf, 336 KB)

 • 10.01.2017

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w II rundzie naboru

  W ramach II rundy naboru złożono 32 wnioski o dofinansowanie, z czego 26 spełniło kryteria oceny formalnej i zostało ocenionych pozytywnie, 5 wniosków nie spełniło kryteriów oceny formalnej i uzyskało negatywny wynik oceny, a 1 wniosek został wycofany na etapie oceny formalnej. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO. Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej I stopnia.

  Pobierz listę (PDF, 328KB)
 • 18.11.2016

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w I rundzie naboru

  W ramach I rundy naboru złożono 46 wniosków o dofinansowanie, z czego 35 spełniło kryteria oceny formalnej i zostało ocenionych pozytywnie, 9 wniosków nie spełniło kryteriów oceny formalnej i uzyskało negatywny wynik oceny, a 2 wnioski zostały wycofane na etapie oceny formalnej. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO. Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej I stopnia.

  Pobierz listę (PDF, 336KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
03.11.2016

Informacja o zakończeniu naboru wniosków składanych w ramach poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw RPO WM na lata 2014-2020, konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16.

W trakcie III rundy naboru (tj. w terminie od 28 września 2016 r. do dnia zamknięcia naboru tj. 31 października 2016 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16 zarejestrowanych zostało 88 wniosków o dofinansowanie, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 209 974 102,88 zł.

W trakcie całego naboru (tj. w terminie od 30 czerwca 2016 r. do 31 października 2016 r.) zostało złożonych łącznie 166 wniosków. Łączna kwota dofinansowania we wszystkich złożonych wnioskach wynosi 383 805 500,35 zł, co stanowi 437,34 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. Poniżej listy złożonych wniosków.

Lista wniosków złożonych w ramach I rundy 
Lista wniosków złożonych w ramach II rundy
Lista wniosków złożonych w ramach III (ostatniej) rundy


Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 29.09.2016

  Zakończyła się II runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

  W okresie trwania II rundy naboru (tj. w terminie od 14 sierpnia 2016 r. do 27 września 2016 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16 zarejestrowane zostały 32 wnioski o dofinansowanie.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach w ramach II rundy wynosi 68 064 729,30 zł. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w ramach I i II rundy wynosi 173 831 397,47 zł, co stanowi 198,08% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. Poniżej lista złożonych wniosków.

  Lista wniosków złożonych w ramach I rundy
  Lista wniosków złożonych w ramach II rundy

 • 18.08.2016

  Zakończyła się I runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach
  poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw RPO WM na lata 2014-2020, konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16.

  W okresie trwania I rundy naboru (tj. w terminie od 30 czerwca 2016 r. do 13 sierpnia 2016 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16 zarejestrowanych zostało 46 wniosków o dofinansowanie.

  Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach wynosi 105 766 668,17 zł, co stanowi 120,52 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. Poniżej lista złożonych wniosków.

  Pobierz listę (PDF, 236KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

UWAGA! Zmiana Regulaminu konkursu

11.09.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1465/17 z dnia 8 września 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw”. Zmiany w zakresie podmiotów, którym Wnioskodawca może zlecić wykonanie prac B+R wynikają z konieczności dostosowania zapisów dokumentacji konkursowej do aktualnych uwarunkowań formalno – prawnych. 

Poniżej, w plikach do pobrania:

10.06.2016

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1234/16 z dnia 9 sierpnia 2016 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu), wzoru Umowy o dofinansowanie (Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu) oraz załącznika nr 2A do wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”.

Więcej informacjj na temat wprowadzonych zmian

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów i przyznane oceny. Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie cyklicznych rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru.

Pierwsze rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w listopadzie 2016 r.

W związku z przedłużeniem terminu oceny wniosków planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to maj 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl. System będzie dostępny od dnia 30 czerwca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 października 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 2. konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
 3. konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

a) jednostek naukowych,

b) uczelni, w tym spółek celowych uczelni,

c) organizacji pozarządowych,

d) instytucji otoczenia biznesu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

 1. nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 2. przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 3. tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 4. walidacja danego rozwiązania,
 5. uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
 6. wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 87 760 000,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:

1)     w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b)  średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c)  pozostali beneficjenci – 50%,

2)     w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

b)  średnie przedsiębiorstwa – 35%,

c)  pozostali beneficjenci – 25%,

3) w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c) pozostali beneficjenci – 50%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15%, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 100 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 25 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Uwaga

Zarząd Województwa Małopolskiego  Uchwałą nr 940/17  z dnia 13 czerwca 2017 r. podjął decyzję o zwiększeniu, określonej w § 22 ust. 2 Regulaminu konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16, kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z 87 760 000,00 zł na 102 489 125,00 zł.

Regulamin konkursu (.pdf, 654 KB)- wersja obowiązująca od 12.09.2017 r.- aktualny

Regulamin konkursu (.pdf, 681 KB)- obowiązujący od 13.06.2017 r. do 11.09.2017

Regulamin konkursu (.pdf, 678 KB), obowiązujący od 09.08.2016 do 12.06.2017

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu wprowadzonych w dniu 09.08.2016 (.pdf, 248 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 674 KB), obowiązujący do 08.08.2016

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów  (.pdf, 418 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie (.pdf, 689 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf, 881 KB), obowiązujący od 09.08.2016 - aktualny

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf, 874 KB), obowiązujący do 08.08.2016

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 316 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 689 KB)

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf, 503 KB)

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 848 KB), obowiązujący od 09.08.2016 - aktualny

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 825 KB), obowiązujący do 08.08.2016

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 470KB)

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 1,2 MB)

Załącznik nr 10 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,1 MB)

Załącznik nr 11 Opis poziomów gotowości technologicznej (technology readiness levels – TRL) (.pdf, 264 KB)

Załącznik nr 12 Usunięto 

Załącznik nr 12 Procedura wyliczania i monitorowania dochodu (.pdf, 640 KB), obowiązujący do 08.08.2016

Załącznik nr 13 Minimalny zakres studium wykonalności, (.pdf, 271 KB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 302 KB)

Uwaga


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje, że w ramach Poddziałania 1.2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw przygotowywana jest obecnie zmiana Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – w zakresie dotyczącym zasad rozliczania kosztów pośrednich w projektach realizowanych w tym Poddziałaniu.  Więcej informacji o przygotowywanych zmianach 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 788 KB) - aktualizacja w dniu 19 października 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt.- pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 0 616 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (32) 627 23 10, (32) 627 23 11, fax. (32) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 442 25 78, (18) 442 25 79, fax. (18) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 33-400 Nowy Targ, tel. (18) 540 90 32, tel./fax.: (18) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (14) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.