RPO 1.2.1.

Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem

RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18

31.10.2018

Zakończony

20.02.2019

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
31.10.2019

Zmiana listy podstawowej w wyniku zakończenia procedury odwoławczej w ramach II rundy konkursu  nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18 (typ projektu B)

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 29 października 2019 r., uchwałą nr 1949/19 dokonał wyboru do dofinansowania 2 pozytywnie ocenionych projektów, w wyniku zakończenia procedury odwoławczej w odniesieniu do projektów złożonych w II rundzie konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18. W związku z powyższym, zmianie uległa lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa).

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (ZIP 3 992 KB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów. (PDF, 224KB)

Lista projektów wybranych w ramach II rundy (aktualizacja listy podstawowej w wyniku procedury odwoławczej) (PDF 351KB)

Lista projektów wybranych w ramach I rundy (PDF, 284KB)


Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 31.07.2019

  Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18, Typ B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem, II runda

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30 lipca 2019 r., uchwałą nr 1344/19 dokonał rozstrzygnięcia konkursu w ramach II rundy naboru nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18, Typ projektu B i wybrał do dofinansowania 32 pozytywnie ocenione projekty – umieszczone na liście podstawowej.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 4,1 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 228 KB).

  Lista projektów wybranych w ramach II rundy (.pdf, 340 KB)

  Lista projektów wybranych w ramach I rundy (.pdf, 288 KB)

 • 17.05.2019

  Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18, Typ B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem, I runda.

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 maja 2019 r., uchwałą nr 832/19 dokonał rozstrzygnięcia konkursu w ramach I rundy naboru nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18, Typ projektu B i wybrał do dofinansowania 4 pozytywnie ocenione projekty – umieszczone na liście podstawowej.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 4,1 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 228 KB).

  Poniżej, do pobrania: 

  Lista projektów wybranych w ramach I rundy (.pdf, 288 KB)


Wyniki oceny merytorycznej
10.09.2019

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej przeprowadzonej w wyniku uwzględnienia protestu w ramach procedury odwoławczej w Poddziałaniu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem, w ramach RPO WM na lata 2014-2020, konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18 (II runda naboru)

Ponownej ocenie merytorycznej podlegał 1 wniosek o dofinansowanie. Wskazany wniosek spełnił kryteria, w których,  zgodnie z rozstrzygnięciem protestu, został skierowany do ponownej oceny.

Poniżej informacje dotyczące wniosku, który uzyskał pozytywny wynik na etapie ponownej oceny merytorycznej i podlega ocenie formalnej II stopnia.

Pobierz listę (PDF, 262 KB)

Pobierz listę (PDF, 258KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 24.05.2019

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w II rundzie naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B: Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem

  W ramach II rundy naboru, ocenie merytorycznej podlegały 73 wnioski  o dofinansowanie,z czego 32 wnioski spełniły kryteria oceny merytorycznej i zostały przekazane do etapu oceny formalnej II stopnia, 38 wniosków nie spełniło kryteriów oceny merytorycznej i uzyskało negatywny wynik oceny, a 3 wnioski o dofinansowanie zostały wycofane w trakcie prowadzonej oceny merytorycznej. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania w projektach, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną w ramach II rundy oraz projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach I rundy konkursu wynosi 165 407 071,29 zł. Wartość ta stanowi 78,48% kwoty alokacji przewidzianej w ramach przedmiotowego konkursu. Wartość dofinansowania dla poszczególnych projektów ujętych na poniższej liście jak i wartość wykorzystanej alokacji w ramach konkursu może się zmienić na skutek oceny formalnej II stopnia.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej i podlegają ocenie formalnej II stopnia.

  Pobierz listę (PDF, 227KB)
 • 28.03.2019

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w I rundzie naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu B: Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem

  W ramach I rundy naboru ocenie merytorycznej podlegało 9 wniosków o dofinansowanie, z czego 5 wniosków spełniło kryteria oceny merytorycznej i zostało przekazane do etapu oceny formalnej II stopnia, 4 wnioski nie spełniły kryteriów oceny merytorycznej i uzyskało negatywny wynik oceny. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej i podlegają ocenie formalnej II stopnia.

  Pobierz listę (PDF, 177KB)

Wyniki oceny formalnej
25.03.2019

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie ocenyformalnej I stopnia w ramach II rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu B: Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem 

Aktualizacja listy wniosków, które uzyskały pozytywny wynik na ocenie formalnej I stopnia w ramach II rundy naboru, w związku z nieuwzględnieniem jednego projektu spełniającego kryteria oceny formalnej I stopnia.

W ramach II rundy naboru zarejestrowano 78 wniosków o dofinansowanie. W odniesieniu do trzech z nich nie uzupełniono braków w zakresie warunków formalnych, w związku z czym ocenie formalnej I stopnia podlegało 75 wniosków. Z grona projektów podlegających ocenie 73 wnioski spełniły kryteria oceny formalnej I stopnia i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej. Dwa wnioski nie spełniły kryteriów oceny formalnej I stopnia i uzyskały negatywny wynik oceny formalnej I stopnia.

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 273KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 18.03.2019

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w ramach II rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstwTyp projektu B: Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

  W ramach II rundy naboru zarejestrowano 78 wniosków o dofinansowanie. W odniesieniu do trzech z nich nie uzupełniono braków w zakresie warunków formalnych, w związku z czym ocenie formalnej I stopnia podlegało 75 wniosków. Z grona projektów podlegających ocenie 72 wnioski spełniły kryteria oceny formalnej I stopnia i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej. Trzy wnioski nie spełniły kryteriów oceny formalnej I stopnia i uzyskały negatywny wynik oceny formalnej I stopnia.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej.

  Pobierz listę (PDF, 269KB)
 • 01.02.2019

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w ramach I rundy naboru w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu B: Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

  W ramach I rundy naboru zarejestrowano 9 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie z nich spełniły warunki formalne, w związku z czym ocenie formalnej I stopnia podlegało 9 wniosków. Wszystkie wnioski spełniły kryteria oceny formalnej I stopnia i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej.

  Pobierz listę (PDF, 186KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
20.02.2019

Zakończyła się II (ostatnia) runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B: Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem RPO WM na lata 2014-2020, konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18.

W okresie trwania II rundy naboru (tj. w terminie od 9 stycznia 2019 r. do 19 lutego 2019 r. godz. 15:00) zarejestrowanych zostało 78 wniosków o dofinansowanie, na kwotę dofinansowania 311 205 837,18 zł, co stanowi 147,66% alokacji przewidzianej w ramach konkursu. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wszystkich 88 wnioskach zarejestrowanych w obu rundach konkursu (nieuwzględniająca 1 wycofanego wniosku), wynosi 327 484 882,48 zł, co stanowi 155,38% alokacji przewidzianej w ramach konkursu.

Pobierz listę (PDF, 211KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 10.01.2019

  Zakończyła się I runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu B: Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem RPO WM na lata 2014-2020, konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18.

  W okresie trwania I rundy naboru (tj. w terminie od 30 listopada 2018 r. do 8 stycznia 2019 r.) zarejestrowanych zostało 10 wniosków o dofinansowanie (w tym jeden projekt wycofany). Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach (nieuwzględniająca wycofanego wniosku) wynosi 16 279 045,30 zł, co stanowi 7,72 % alokacji przewidzianej w ramach konkursu.

  Poniżej lista złożonych wniosków

  Pobierz listę (PDF, 176KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektów B Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11

31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny. Konkurs podzielony jest na rundy. Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

 • maj 2019 r. dla I rundy;
 • lipiec 2019 r. dla II rundy.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu (.pdf 1,5 MB) i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej  www.erpo.malopolska.pl. System będzie dostępny od dnia 30 listopada 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 19 lutego 2019 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

a) jednostek naukowych,
b) uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
c) organizacji pozarządowych,
d) instytucji otoczenia biznesu
reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia zapewniające możliwość realizacji pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania. Przedsięwzięcia te obejmują dwie fazy tj.

(a) fazę badawczo-rozwojową (faza B+R) oraz
(b) fazę wdrożeniową. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R uzyskanych w ramach realizowanego projektu w działalności gospodarczej, a także samym wdrożeniem wyników prac B+R uzyskanych w ramach projektu w działalności gospodarczej.

W zakresie fazy B+R wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

1)    nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,

2)    przygotowanie prototypów doświadczalnych,

3)    tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,

4)    walidacja danego rozwiązania,

5)    wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

W zakresie fazy wdrożeniowej wsparcie przeznaczone będzie na wdrożenie wyników fazy B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania / rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R projektu. Celem tej fazy powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (.pdf 562 KB).

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 210 759 895,64 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:
I. pomoc na projekty badawczo-rozwojowe (dot. fazy B+R):

            - w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b)  średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c)  pozostali beneficjenci – 50%,

- w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

b)  średnie przedsiębiorstwa – 35%,

a)  pozostali beneficjenci – 25%,

            - w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c) pozostali beneficjenci – 50%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

II. pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (dot. fazy B+R): 50% - dotyczy wydatków związanych z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (niezależnie do rodzaju badań i statusu przedsiębiorstwa).

III. pomoc de minimis (dot. fazy B+R oraz fazy wdrożeniowej): Maksymalna intensywność pomocy de minimis wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

IV. regionalna pomoc inwestycyjna (dot. fazy wdrożeniowej): Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

a)    mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,

b)    średnie przedsiębiorstwa – 45%,

c)    pozostali beneficjenci – 35%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

W przypadku pomocy badawczo-rozwojowej w ramach fazy B+R minimalny wkład własny ustalany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak wynosi nie mniej niż:

 • w przypadku badań przemysłowych – 20%
 • w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – 40%
 • w przypadku studium wykonalności – 30%.

W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach fazy wdrożeniowej minimalny wkład własny ustalany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak wynosi nie mniej niż:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 55%,
 • pozostali beneficjenci – 65%.

Minimalna i maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 500 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 50 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

27.09.2019 r.

Zmiana Regulaminu konkursu

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ B „Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1760/19 z dnia 26 września 2019 r., podjął decyzję o zmianie zapisów wzoru umowy o dofinansowanie, stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ B „Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany we wzorze umowy o dofinasowanie, polegające na usunięciu wymogu zabezpieczenia umów o dofinansowanie, w ramach których kwota dofinansowania przekracza 10 mln zł oraz usunięciu wymogu zabezpieczenia wypłaty zaliczki w kwocie do 10 mln zł.

Zmiany te podyktowane są chęcią uatrakcyjnienia dla przedsiębiorców konkursów organizowanych w ramach działania 1.2.1 RPO WM oraz obniżenia kosztów finansowych realizacji projektów ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu kosztów zabezpieczenia udzielanych na ogół przez banki. Zmiana ta ma na celu zachęcenie do korzystania z zaliczek w miejsce innych źródeł finansowania takich jak np. pożyczka/kredyt bankowy, przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie wartości maksymalnej łącznej możliwej do uzyskania zaliczki wynoszącej 40% przyznanego dofinansowania.

W dalszym ciągu podstawową formą zabezpieczenia projektu jest składany przez przedsiębiorstwo weksel in blanco. W przypadku gdy wartość zaliczki miałaby przekroczyć 10 mln zł zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. 2017 poz. 2367) Beneficjent będzie musiał przedstawić dodatkowe zabezpieczenie.

Załączniki:

Regulamin konkursu 1.2.1 B uwzględniający zmianę (.pdf,727 KB),

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 635 KB).

28.06.2019 r.

Zmiana Regulaminu konkursu

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ B „Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1172/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., podjął decyzję o zmianie zapisów wzoru umowy o dofinansowanie, stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ B „Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany we wzorze umowy o dofinansowanie, polegające na umożliwieniu dokonywania kontroli zamówień na próbie oraz zmiany porządkowe ujednolicające wzór umowy w zakresie rozliczeń z innymi konkursami ogłoszonymi w 2019 roku.

Zmianie uległ również załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie tj. Zasady przetwarzania danych osobowych, który otrzymuje nowe brzmienie, jak również uaktualnione zostały podstawy prawne, zawarte również w treści umowy.

Załączniki:

Regulamin konkursu (.pdf  727 KB) - obowiązujący od 28.09.2019 r.

Regulamin konkursu (.pdf  718 KB) - obowiązujący do 27.09.2019 r.

Regulamin konkursu (.pdf 726 KB) - obowiązujący do 28.06.2019 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf 563 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku wraz ze wzorem wniosku (.pdf 588 KB)

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku - wskazówki do panelu ekspertów (.pdf 524 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie (.zip 580 KB)

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e_RPO (.pdf 333 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf 1,2 MB)

Załącznik nr 5 Definicja wskaźników (.pdf 592 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf  635 KB) - obowiązujący od 28.09.2019 r.

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf  599 KB) - obowiązujący do 27.09.2019 r.

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf 648 KB) - obowiązujący do 28.06.2019 r.

Załączniki do umowy  (.zip, 1,8 MB) - obowiązujące od 29.06.2019 r.

Załączniki do umowy (.zip, 1,5 MB) - obowiązujące do 28.06.2019 r.

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf 476 KB)

Załącznik nr 8 Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf 1,2 MB)

Załącznik nr 9 Poziom gotowości technologicznej (.pdf 267 KB)

Załącznik nr 10 Instrukcja dotycząca minimalnego zakresu studium wykonalności (.pdf 232 KB)

Załącznik nr 11 Wzór umowy partnerskiej (.pdf 374 KB)

Załącznik nr 12 Wzór weksla (.pdf 180 KB)

Załącznik nr 13 Oświadczenia małżonka (.pdf 264 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu  (.zip, 7,8 MB) - obowiązujące od 29.06.2019 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 7,8 MB) - obowiązujące do 28.06.2019 r.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu. (.pdf 476 KB)

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 4 lutego 2019 r. (.pdf, 687 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. - pt. 8:00 – 16:00. Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacje dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

1)    Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93 e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,

2)    Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,

3)    Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel.(12) 616 03 81 , (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,

4)    Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.