RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20

24.01.2020

Zakończony

01.07.2020

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
27.11.2020

Zmiana Uchwały Nr 1173/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 26 listopada 2020 r., uchwałą nr 1683/20 dokonał wyboru do dofinansowania jednego projektu ocenionego pozytywnie w ramach procedury odwoławczej, na kwotę dofinansowania wynoszącą 167 450,00 zł. Projekt został umieszczony na liście podstawowej (.pdf, 713 KB).

Szczegółowa informacja o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 984 KB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy, którego projekt został ocenione pozytywnie, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 382 KB).


Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 28.08.2020

  Informacja dotycząca zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru
  projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20, IV runda.

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 27 sierpnia 2020 r., uchwałą nr 1173/20 zatwierdził listę projektów ocenionych w ramach IV rundy naboru oraz dokonał wyboru do dofinansowania 16 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej (.pdf, 697 KB).

  Szczegółowa informacja o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 984 KB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy, którego projekt został ocenione pozytywnie, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ponadto, informacja o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem stopnia niespełnienia kryteriów wyboru oraz pouczeniem o prawie do wniesienia protestu, zostanie przesłana do Wnioskodawców, których projekty zostały ocenione negatywnie, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 382 KB).

 • 30.07.2020

  Informacja dotycząca zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20, III runda

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30 lipca 2020 r., uchwałą nr 1038/20 zatwierdził listę projektów ocenionych w ramach III rundy naboru oraz dokonał wyboru do dofinansowania 4 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej (.pdf, 660 KB).

  Szczegółowa informacja o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 984 KB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy, którego projekt został ocenione pozytywnie, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 382 KB).


 • 24.06.2020

  Informacja dotycząca zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20, II runda

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 22 czerwca 2020 r., uchwałą nr 865/20 zatwierdził listę projektów ocenionych w ramach II rundy naboru oraz dokonał wyboru do dofinansowania 5 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej (.pdf, 650 KB).

  Szczegółowa informacja o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 984 KB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy, którego projekt został ocenione pozytywnie, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ponadto, informacja o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem stopnia niespełnienia kryteriów wyboru oraz pouczeniem o prawie do wniesienia protestu, zostanie przesłana do Wnioskodawców, których projekty zostały ocenione negatywnie, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 382 KB).

 • 28.05.2020

  Komunikat w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20, I runda

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28 maja 2020 r., uchwałą nr 765/20 zatwierdził listę projektów ocenionych w ramach I rundy naboru oraz dokonał wyboru do dofinansowania 1 pozytywnie ocenionego projektu, umieszczonego na liście podstawowej (.pdf, 530 KB).

  Szczegółowa informacja o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 826 KB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy, którego projekt został ocenione pozytywnie, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ponadto, informacja o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem stopnia niespełnienia kryteriów wyboru oraz pouczeniem o prawie do wniesienia protestu, zostanie przesłana do Wnioskodawców, których projekty zostały ocenione negatywnie, indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 384 KB).


Informacje nt. złożonych wniosków
01.07.2020

Informacja o liczbie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM na lata 2014-2020

            W okresie trwania IV rundy naboru (tj. od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godziny 15:00) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20 złożonych zostało 28 wniosków o dofinansowanie projektów.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach w ramach IV rundy wynosi 3 400 830,20 zł.

Łączna kwota dofinansowania wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach  I, II, III i IV rundy wynosi 5 278 905,20 zł co stanowi 117,48 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.  

Poniżej załącznik - lista złożonych wniosków:

Pobierz listę (PDF, 590KB)

Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 01.06.2020

  Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM na lata 2014-2020

              W okresie trwania III rundy naboru (tj. od 1 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20 złożone zostały 4 wnioski o dofinansowanie projektów.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach w ramach III rundy wynosi 357 425,00 zł. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w ramach I, II i III rundy wynosi 1 878 075,00 zł co stanowi 41,80 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.  

  Poniżej załącznik - lista złożonych wniosków:

  Pobierz listę (PDF, 538KB)

 • 04.05.2020

  Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM na lata 2014-2020

  W okresie trwania II rundy naboru (tj. od 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20 zarejestrowanych zostało 7 wniosków o dofinansowanie projektów.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach w ramach II rundy wynosi 1 010 650,00 zł. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w ramach I i II rundy wynosi 1 520 650,00 zł co stanowi 33,84 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.  

  Poniżej lista złożonych wniosków:

  Pobierz listę (PDF, 540KB)
 • 01.04.2020

  Informacja o liczbie wniosków złożonych w I rundzie konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM na lata 2014-2020.

  W okresie trwania I rundy naboru (tj. od 29 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20 zarejestrowane zostały 3 wnioski o dofinansowanie projektów.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach w ramach I rundy wynosi 510 000,00 zł, co stanowi 11,35 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

  Poniżej lista złożonych wniosków.

  Pobierz listę (PDF, 528KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11

31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny.

Konkurs podzielony jest na rundy.

Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

 • maj 2020 r. dla I rundy;
 • czerwiec 2020 r. dla II rundy;
 • lipiec 2020 r. dla III rundy
 • sierpień 2020 r. dla IV rundy;

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu (.pdf, 884 KB) i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej  www.erpo.malopolska.pl.

System będzie dostępny od dnia 29 lutego 2020 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 czerwca 2020 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu:

 • Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
 • Duży bon na innowacje – do 200 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

1.    Usług badawczo-rozwojowych:

a)    usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;

b)    usługi w zakresie wzornictwa.

2.    Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa, obejmujących:  

a)    usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;

b)    usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);

c)    usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

d)    usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (.pdf, 643 KB).

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 4 493 457,65 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 85%

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

 • 15%

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

 • dla małego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN
 • dla dużego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 200 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

23.10.2020

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”.

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1487/20 z dnia 22 października 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20 dla Poddziałania 1.2.3 „Bony na innowacje”. Niniejsza uchwała wprowadza zmiany polegające na wydłużeniu podstawowego terminu na podpisanie umowy o dofinansowanie z 3 do 6 miesięcy, a także wprowadzeniu mechanizmu pozwalającego na wydłużenie tego terminu za zgodą IP w sytuacji, gdyby podstawowy termin na podpisanie umowy okazał się być niewystarczający.

Zmiana wchodzi w życie z mocą wsteczną od dnia 01.09.2020 r. z uwagi na fakt, iż jest ona korzystna dla projektów wybranych do dofinansowania oraz będzie stosowana wobec wszystkich projektów, dla których umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana.

W plikach do pobrania, wersja Regulaminu konkursu uwzgledniająca zmiany:

Regulamin konkursu (.pdf, 426 KB) obowiązujący od 24.10.2020 r.

Regulamin konkursu (.pdf, 456 KB) obowiązujący do 23.10.2020 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 643 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 884 KB)

            Załączniki do wniosku o dofinansowanie (.zip, 243 KB)

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 324 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin pracy KOP (.pdf, 592 KB)

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników (.pdf, 327 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 539 KB)

            Załączniki do umowy o dofinansowanie (.zip, 1,3 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 469 KB)

Załącznik nr 8 Inteligentne Specjalizacje Województwa Małopolskiego, Uszczegółowienie Obszarów Wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 875 KB)

Załącznik nr 9 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1,3 MB)

Załącznik nr 10 Wzór raportu z realizacji usługi (.docx, 68 KB)

Załącznik nr 11 Instrukcja dotycząca minimalnego zakresu studium wykonalności (.pdf, 268 KB)

Załącznik nr 12 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 219 KB)

Załącznik nr 13 Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy (.pdf, 324 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku stanowiący Załącznik nr 2 (.pdf, 884 KB) do Regulaminu konkursu.

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 243 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 (.pdf, 539 KB) do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 (.pdf, 469 KB) do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. - pt. 8:00 – 16:00). 

Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

 1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93 e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel.(12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.