RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18

23.03.2018

Zakończony

03.10.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
04.12.2018

Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 4 grudnia 2018 r, uchwałą nr 2231/18 dokonał wyboru do dofinansowania 30 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej(317,4 KB), złożonych w ramach V rundy naboru.

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów(zip. 1,1 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów(pdf. 98,3 KB).

Pobierz listę (PDF, 317KB)

Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 17.10.2018

  Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 października 2018 r, uchwałą nr 1925/18 dokonał wyboru do dofinansowania 1 pozytywnie ocenionego projektu, umieszczonego na liście podstawowej(.pdf 111 KB),  złożonego w ramach IV rundy naboru.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów(.zip 1,1MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów(.pdf 98,3 KB).

  Pobierz listę (PDF, 111KB)
 • 26.09.2018

  Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 25 września 2018 r, uchwałą nr 1779/18 dokonał wyboru do dofinansowania 5 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej (.pdf 123 KB), złożonych w ramach III rundy naboru.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip 1,1 KB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf 99 KB).

  Pobierz listę (PDF, 122KB)
 • 29.08.2018

  Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28 sierpnia 2018 r, uchwałą nr 1579/18 dokonał wyboru do dofinansowania 9 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej (.pdf, 291 KB), złożonych w ramach II rundy naboru.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 1,1 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 215 KB).

  Pobierz listę (PDF, 291KB)
 • 04.07.2018

  Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18


  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 3 lipca 2018 r, uchwałą nr 1205/18 dokonał wyboru do dofinansowania 2 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej (.pdf, 118 MB), złożonych w ramach I rundy naboru.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 1,2 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 98 KB).

  Pobierz listę (PDF, 118KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
03.10.2018

Informacja o liczbie wniosków złożonych w V rundzie konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM na lata 2014-2020.

Zakończyła się V (ostatnia) runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18, z poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM na lata 2014-2020. 

W okresie trwania V rundy naboru (tj. od 1 września 2018 r. do 2 października 2018 r. do godz. 15:00) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18 zarejestrowanych zostało 50 wniosków o dofinansowanie projektów. Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach w ramach V rundy wynosi 3 424 753,41 zł.   

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wszystkich 95 wniosków zarejestrowanych w niniejszym konkursie wynosi  6 410 430,16 zł, co stanowi 40,12 % alokacji przewidzianej w ramach konkursu.

Poniżej listy złożonych wniosków w poszczególnych rundach:

Lista wniosków złozonych w ramach I rundy (.pdf 196 KB)  

Lista wniosków złozonych w ramach II rundy (.pdf 124 KB)

Lista wniosków złozonych w ramach III rundy (.pdf 208 KB)

Lista wniosków złozonych w ramach IV rundy (.pdf 202 KB)

Lista wniosków złozonych w ramach V rundy (.pdf 199 KB)

Pobierz listę (PDF, 199KB)

Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 03.09.2018

  Informacja o liczbie wniosków złożonych w IV rundzie konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM na lata 2014-2020

  W okresie trwania IV rundy naboru (tj. od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18 zarejestrowanych zostało 15 wniosków o dofinansowanie projektów.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach w ramach IV rundy wynosi 761 875, 80 zł.  Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w czterech rundach wynosi  2 985 676,75 zł, co stanowi 18,69 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

  Poniżej listy złożonych wniosków w poszczególnych rundach:

  Lista wniosków złożonych w ramach rundy I (.pdf, 196 KB)
  Lista wniosków złożonych w ramach rundy II (.pdf, 124 KB)
  Lista wniosków złożonych w ramach rundy III (.pdf, 208 KB)
  Lista wniosków złożonych w ramach rundy IV (.pdf, 202 KB)

  Pobierz listę (PDF, 202KB)
 • 01.08.2018

  Informacja o liczbie wniosków złożonych w III rundzie konkursu

  W okresie trwania III rundy naboru (tj. od 1 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18 zarejestrowanych zostało 10 wniosków o dofinansowanie projektów.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach w ramach III rundy wynosi 682 910,95 zł.  Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w trzech rundach wynosi 2 180 600,95 zł, co stanowi 13,65% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

  Poniżej listy złożonych wniosków w poszczególnych rundach

  Lista wniosków złożonych w ramach rundy I (.pdf, 196 KB)

  Lista wniosków złożonych w ramach rundy II (.pdf, 124 KB)

  Lista wniosków złożonych w ramach rundy III (.pdf, 208 KB)

 • 03.07.2018

  Informacja o liczbie wniosków złożonych w II rundzie konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM na lata 2014-2020

  W okresie trwania II rundy naboru (tj. od 1 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18 zarejestrowanych zostało 16 wniosków o dofinansowanie projektów.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach w ramach II rundy wynosi 1 252 780,00 zł.  Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w obu rundach wynosi 1 506 690,00 zł, co stanowi 9,43% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

  Poniżej lista złożonych wniosków:

  Pobierz listę (PDF, 124KB)
 • 01.06.2018

  Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM na lata 2014-2020

  W okresie trwania naboru (tj. od 30 kwietnia 2018 r. do 31 maja 2018 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18 zarejestrowane zostały 4 wnioski o dofinansowanie projektów.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach wynosi 244 910,00 zł, co stanowi 1,53 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

  Poniżej lista złożonych wniosków:

  Pobierz listę (PDF, 196KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny.

Konkurs podzielony jest na rundy.

Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

 • lipiec 2018 r. dla I rundy;
 • sierpień 2018 r. dla II rundy;
 • wrzesień 2018 r. dla III rundy;
 • październik 2018 r. dla IV rundy;
 • listopad 2018 r. dla V rundy.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 2 Regulaminu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej  www.erpo.malopolska.pl.

System będzie dostępny od dnia 30 kwietnia 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 2 października 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?


Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu:

 • Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
 • Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

1.    Usług badawczo-rozwojowych:
a)    usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
b)    usługi w zakresie wzornictwa. 

2.    Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa, obejmujących:  

a)    usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;
b)    usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);
c)    usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;
d)    usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Kryteria

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

Finanse


Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 15 976 278,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 90% w przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek po raz pierwszy i wcześniej nie uzyskał wsparcia w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM (nie zostały złożone inne wnioski, w których ubiega się o dofinansowanie lub na które otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM);
 • 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
 • 70% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

 • 10% w przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek po raz pierwszy i wcześniej nie uzyskał wsparcia w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM (nie zostały złożone inne wnioski, w których ubiega się o dofinansowanie lub na które otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM);
 • 20% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
 • 30% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

 • dla małego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN, 
 • dla dużego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

01.08.2018

Zmiana Regulaminu konkursu


Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”.


Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1370/18 z dnia 31 lipca 2018 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.3 „Bony na innowacje”. 

 Przedmiotowa zmiana polega na dostosowaniu brzmienia Załącznika nr 13 do Regulaminu konkursu tj. „Oświadczenia małżonka wnioskodawcy  o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu” do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Poniżej:

zmieniony załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu (.pdf, 237 KB).

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. - Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 338,28 KB)

Zmiana Regulaminu konkursu

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”.

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 708/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.3 „Bony na innowacje”. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów dokumentacji konkursowej do aktualnych kryteriów wyboru projektów.

Poniżej, aktualne wersje dokumentów:

1)    zmieniony  Regulamin konkursu,

2)    zmienione Kryteria oceny ( Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu),

3)    zmieniony Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania wniosku ( Załącznik nr 2 Regulaminu konkursu),

4)    zmieniony Regulamin pracy KOP ( Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ),

5)    zmieniony Wzór umowy o dofinansowanie ( Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu),

6)    zmieniony Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową ( Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu).

Regulamin konkursu, wersja obowiązująca od 27.04.2018 r., aktualna (.pdf 684 KB)

Regulamin konkursu, wersja obowiązująca do 26.04.2018 r. (.pdf 443 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria oceny, wersja obowiązująca od 27.04.2018 r., aktualna (.pdf, 297 KB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny, wersja obowiązująca do 26.04.2018 r. (.pdf, 170 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, wersja obowiązująca od 27.04.2018 r., aktualna (.pdf, 926 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, wersja obowiązująca do 26.04.2018 r. (.pdf, 606 KB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 253 KB)

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 173 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin pracy KOP, wersja obowiązująca od 27.04.2018 r., aktualna (.pdf, 831 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin pracy KOP, wersja obowiązująca do 26.04.2018 r. (.pdf, 489 KB)

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników (.pdf, 208 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie, wersja obowiązująca od 27.04.2018 r., aktualna (.pdf, 695 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie, wersja obowiązująca do 26.04.2018 r. (.pdf, 520 KB)

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie (.zip, 140 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 315 KB)

Załącznik nr 8 Inteligentne Specjalizacje Województwa Małopolskiego, Uszczegółowienie Obszarów Wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 803 KB)

Załącznik nr 9 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 747 KB)

Załącznik nr 10 Wzór raportu z realizacji usługi (.doc, 108 KB)

Załącznik nr 11 Instrukcja dotycząca minimalnego zakresu studium wykonalności (.pdf, 127 KB)

Załącznik nr 12 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową, wersja obowiązująca od 27.04.2018 r., aktualna (.pdf, 286 KB)

Załącznik nr 12 Wzór deklaracji wekslowej, wersja obowiązująca do 26.04.2018 r. (.pdf, 87 KB)

Załącznik nr 13 Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy, wersja obowiązująca od 01.08.2018 r., aktualna (.pdf, 237 KB)

Załącznik nr 13 Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy, wersja obowiązująca do 31.07.2018 r.

(.pdf, 139 KB)

Inne ważne informacje


Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 457 KB) - aktualizacja w dniu 18 maja 2018 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. - pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00,wt. – pt. 8:00 – 16:00:

1)    Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93 e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
2)    Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
3)    Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel.(12) 616 03 81 , (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
4)    Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.