RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15

23.10.2015

Zakończony

23.01.2016

22.02.2016

Przedłużenie terminu oceny wniosków

Zgodnie Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 32 Regulaminu konkursu, w przypadku dużej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, termin oceny może zostać przedłużony. Uwzględniając znaczną liczbę złożonych wniosków oraz fakt, że w ostatnim dniu trwania naboru wpłynęła ponad 1/3 wszystkich wniosków złożonych w całym naborze, termin oceny wniosków złożonych ostatniego dnia naboru zostaje przedłużony o 30 dni. Przewidywany termin opublikowania wyników ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2016 r.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
07.12.2016

Wybór projektów do dofinansowania w wyniku zakończenia procedury odwoławczej w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 6 grudnia 2016 r, uchwałą nr 1808/16 dokonał wyboru do dofinansowania 2 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na ostatecznej liście podstawowej, w związku z zakończeniem procedury odwoławczej.

Ponadto, w wyniku rezygnacji z podpisania umowy o dofinansowanie projektów nr RPMP.01.02.03-12-0038/15, RPMP.01.02.03-12-0002/16, RPMP.01.02.03-12-0027/16, RPMP.01.02.03-12-0097/16 oraz RPMP.01.02.03-12-0098/16, zaktualizowano listę podstawową (utworzenie jednej listy podstawowej dotyczącej wszystkich rozstrzygnięć konkursu).

Szczegółowe informacje o wyniku oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej, wskazane zostaną dokumenty, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Poniżej, w plikach do pobrania:

ostateczna lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa)(.pdf 442 KB)

- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf 216 KB)

wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie (.zip 1,19 MB)


Wybór projektów do dofinansowania
12.10.2016

Wybór projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 6 października 2016 r, uchwałą nr 1489/16 dokonał wyboru do dofinansowania 1 pozytywnie ocenionego projektu, umieszczonego na liście podstawowej, w związku z zakończeniem w stosunku do niego procedury odwoławczej.

Szczegółowe informacje o wyniku oceny zostaną przesłane Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektu znajdującego się na liście podstawowej, wskazane zostaną dokumenty, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Poniżej, w plikach do pobrania:

- lista z projektem wybranym do dofinansowania (lista podstawowa),
informacja o składzie Komisji Oceny Projektów ,
wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie. 


Wybór projektów do dofinansowania
24.06.2016

Wybór projektów do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach 1 Osi
priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15 

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 23 czerwca 2016 r., uchwałą nr 919/16 dokonał wyboru do dofinansowania kolejnych 2 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, w związku z zakończeniem w stosunku do nich procedury odwoławczej.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej, dodatkowo wskazane zostaną dokumenty, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

Poniżej, w plikach do pobrania: 

- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów,

- wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie.

Pobierz listę (PDF, 325KB)

Wybór projektów do dofinansowania
27.04.2016

Zmiana Regulaminu oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 607/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r. podjął decyzję o zwiększeniu, określonej w § 22 ust. 2 Regulaminu konkursu, kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z 3 515 548,00 zł na 6 056 908,00 zł.

W wyniku zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na konkurs, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 608/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r. dokonał wyboru do dofinansowania kolejnych 25 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, których ocena zakończyła się od 8 marca do 11 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej, dodatkowo wskazane zostaną dokumenty, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Poniżej, w plikach do pobrania:

- zmieniony Regulamin konkursu,

- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów,

- wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie.

Pobierz listę (PDF, 368KB)

Wybór projektów do dofinansowania
22.03.2016

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 22 marca 2016 r., uchwałą nr 381/16 dokonał wyboru do dofinansowania kolejnych 22 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, których ocena zakończyła się do 7 marca 2016 r.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej, dodatkowo wskazane zostaną dokumenty, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Poniżej, w plikach do pobrania:

- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów,

- wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie .

Pobierz listę (PDF, 364KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
04.03.2016

Komunikat w sprawie zmiany listy wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM na lata 2014-2020  - konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15.

Pobierz listę (PDF, 33KB)

Wybór projektów do dofinansowania
17.02.2016

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 lutego 2016 r., uchwałą nr 211/16 dokonał wyboru do dofinansowania 14 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, których ocena zakończyła się do 8 lutego 2016 r.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej, dodatkowo wskazane zostaną dokumenty, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Poniżej, w plikach do pobrania:

- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów ,

- wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie.

Pobierz listę (PDF, 347KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
26.01.2016

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie złożonychw ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM na lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15.

Postępując zgodnie z § 14 ust. 5 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
informuje, że w okresie trwanie naboru (tj. od 23 listopada 2015 r. do 22 stycznia 2016 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15 wpłynęły 153 wnioski o dofinansowanie, w tym 10 z nich zostało wycofanych.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania (z wyłączeniem projektów wycofanych) w złożonych projektach wynosi 9 946 843,58 zł, co stanowi 282,65% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Pobierz listę (PDF, 50KB)

Wybór projektów do dofinansowania
15.01.2016

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 14 stycznia 2016 r., uchwałą nr 55/16 dokonał wyboru do dofinansowania 14 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, których ocena zakończyła się do 8 stycznia 2016 r.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej, dodatkowo wskazane zostaną dokumenty, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

Poniżej, w plikach do pobrania: 

- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów,
- wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie

Pobierz listę (PDF, 345KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
22.12.2015

Komunikat w sprawie wniosków o dofinansowanie złożonychw ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM ma lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15

Postępując zgodnie z § 14 ust. 5 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie od 23 listopada 2015 r. do 20 grudnia 2015 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15 wpłynęło 36 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 2 437 872,44 zł, co stanowi 68,90 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.[1]

[1] Zgodnie z kursem euro z dnia 27 listopada 2015 r.

Pobierz listę (PDF, 38KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM w sprawie listy ocenionych projektów, zawierającej przyznane oceny i wskazującej projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów. Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonanie kliku rozstrzygnięć konkursu.

Pierwsze rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w grudniu 2015 r.

Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na kwiecień 2016 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl . System będzie dostępny od dnia 23 listopada 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 22 stycznia 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu:

 • mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
 • duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

 • usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych,
 • usług w zakresie wzornictwa,
 • usług ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu .

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 3 515 548,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

 • dla małego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN,
 • dla dużego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Komunikat w sprawie zmiany regulaminu konkursu

Regulamin konkursu oraz wykaz zmian - obowiązujący od 8 czerwca 2016r., aktualny

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1do Regulaminu Konkursu - Kryteria oceny

Załacznik nr 2 do Regulaminu Konkursu - Wniosek o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu - Regulamin korzystania z Systemu e-RPO

- obowiązujący od 8 czerwca 2016r., aktualny

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu - Regulamin korzystania z Systemu e-RPO - wersja nieaktualna

Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu - Definicje wskaźników

Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu - Umowa o dofinansowanie projektu - obowiązująca od 8 czerwca 2016r., aktualna

Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu - Umowa o dofinansowanie projektu- wersja nieaktualna

Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu - Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu - Uszczegółowienie RIS (Inteligentne Specjalizacje Wojewodztwa Malopolskiego)

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór wniosku stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu  

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie:

Załącznik nr 1b do wniosku o dofinansowanie - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3a do wniosku o dofinansowanie - Informacje w zakresie oddziaływania projektu na obszary Natura 2000

Załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie - Rozeznanie rynku

Wzór umowy o dofinansowanie 

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się zdokumentacją dotyczącą konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, pod nr tel. (12) 376 91 91 oraz drogą elektroniczną – e-mail: info@mcp.malopolska.pl

Ponadto dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.


Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

1. Czy w jednym wniosku można ubiegać się o dofinansowanie kilku usług?

Tak, w ramach jednego projektu dopuszczalne jest uzyskanie dofinansowanie na więcej niż jedną usługę, przy czym wyłącznie od jednego wykonawcy. Usług może być kilka, ale wszystkie muszą być niezbędne do osiągniecia celu projektu.

2. Czy w ramach jednego naboru wniosków w niniejszym konkursie można złożyć wyłącznie 1 wniosek o dofinansowanie?

Tak, w przypadku pierwszego  naboru w poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje w ramach RPO WM Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w formie bonu jeden raz w ramach danego naboru. W trakcie trwanie naboru dopuszczalne jest jednak ponowne złożenie wniosku uprzednio wycofanego. Powyższy wyjątek dotyczy również wniosku odrzuconych przez MCP.

3. Czy jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie usługi o wartość poniżej 50 tys. zł?

Tak, w poddziałaniu 1.2.3 Bony na innowacje w ramach RPO WM nie wprowadzono minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych. 

4. Kiedy trzeba przeprowadzić rozeznanie rynku?

Rozeznanie rynku należy przeprowadzić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca już na etapie aplikowania musi wskazać kto będzie Wykonawcą usług/i, a wybór najlepszej oferty musi zostać odpowiednio udokumentowany (szczegóły w tym zakresie zostały ujęte w § 27 Regulaminu konkursu). Dokumentację z rozeznania rynku należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie.

5. W jaki należy sposób wykazać, iż wybrany wykonawca usługi posiada potencjał do jej realizacji?

Przede wszystkim musi to wynikać z treści oferty złożonej przez Wykonawcę. Obowiązkiem wszystkich Wnioskodawców, niezależnie o jaki bon aplikują, jest dołączenie do wniosku wybranej oferty, zgodnej z  wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do wniosku (część B). Informacje wynikające z rozeznania rynku, w szczególności z treści oferty (zwłaszcza te zawarte w pkt 8) będą stanowiły podstawę oceny potencjału Wykonawcy.

6. Ile czasu może upłynąć od złożenia wniosku do dnia podpisania umowy o dofinansowanie?

Ocena formalno-merytoryczna wniosku dokonywana jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jego złożenia, przy czym wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień/uzupełnień wstrzymuje bieg terminu oceny wniosku o dofinansowanie do czasu zarejestrowania przez Wnioskodawcę wyjaśnień/uzupełnionego wniosku, zatem to również od Wnioskodawcy i terminu przesłania ewentualnych wyjaśnień/uzupełnień zależy długość trwania oceny.

Jednocześnie należy pamiętać, iż o kolejności na liście projektów wybranych do dofinansowania będzie decydować data złożenia poprawnej wersji wniosku.

Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonanie kliku rozstrzygnięć konkursu. Uchwały ZWM w tym zakresie będą podejmowane cyklicznie, co do zasady raz w miesiącu, w odniesieniu do projektów, których ocena zakończyła się co najmniej 3 dni przed zgłoszeniem przez IP projektu uchwały o wyborze do dofinansowania.

Wnioskodawcy, których projekty znajdować się będą na liście projektów wybranych do dofinansowania w indywidualnych pismach zostaną poproszeni o dostarczenie dokumentów niezbędnych do popisania umowy (m.in. dokumentów potwierdzających zadeklarowany we wniosku status Wnioskodawcy jako przedsiębiorstwo z sektora MŚP). Po zweryfikowaniu tych dokumentów następuje przygotowanie umowy o dofinansowanie.Jak zatem widać czas ten jest w dużej mierze zależny od aktywności Wnioskodawcy.