RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16

06.05.2016

Zakończony

01.11.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
20.06.2017

Wybór projektów do dofinansowania w wyniku zakończenia procedury odwoławczej

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 czerwca 2017 r, uchwałą nr 975/17 dokonał wyboru do dofinansowania 3 pozytywnie ocenionych projektów, ze względu na zakończenie procedury odwoławczej. W związku z wybraniem projektów do dofinansowania, zmianie uległa lista podstawowa projektów wybranych w ramach V rundy naboru. 

Szczegółowe informacje o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 315 KB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.  

Ocena wniosków została dokonana przez Komisję Oceny Projektów  (.pdf, 221KB)

Poniżej, w plikach do pobrania lista projektów wybranych do dofinansowania:

Pobierz listę (PDF, 360KB)

Wybór projektów do dofinansowania
02.02.2017

Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 31 stycznia 2017 r, uchwałą nr 121/17 dokonał wyboru do dofinansowania 60 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, złożonych w ramach V rundy naboru.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej wskazane zostaną dokumenty, które należy złożyć w celu przygotowania umowy o dofinansowanie.

Poniżej, w plikach do pobrania:


Wybór projektów do dofinansowania
06.03.2017

Wybór projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28 lutego 2017 r, uchwałą nr 288/17 dokonał wyboru do dofinansowania 1 pozytywnie ocenionego projektu, ze względu na zakończenie w stosunku do niego procedury odwoławczej. W związku z wybraniem projektu do dofinansowania, zmianie uległa lista podstawowa projektów wybranych w ramach IV rundy naboru.

Szczegółowe informacje o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej, w plikach do pobrania:

- lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) (.pdf 278 KB)

- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf 218 KB)

- wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie (.zip 312 KB).


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 08.12.2016

  Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 6 grudnia 2016 r, uchwałą nr 1809/16 dokonał wyboru do dofinansowania 12 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, złożonych w ramach IV rundy naboru.

  Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej wskazane zostaną dokumenty, które należy złożyć w celu przygotowania umowy o dofinansowanie.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  - lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) (.pdf 297 KB)

  - informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf 220 KB)

  - wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie (.zip 311 KB)


Wybór projektów do dofinansowania
04.11.2016

Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 3 listopada 2016 r, uchwałą nr 1629/16 dokonał wyboru do dofinansowania 12 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, złożonych w ramach III rundy naboru.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej wskazane zostaną dokumenty, które należy złożyć w celu przygotowania umowy o dofinansowanie.

Poniżej, w plikach do pobrania:

- lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa),

- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów,

- wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie.


Wybór projektów do dofinansowania
15.02.2017

Wybór projektu do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 9 lutego 2017 r, uchwałą nr 180/17 dokonał wyboru do dofinansowania 1 pozytywnie ocenionego projektu, ze względu na zakończenie w stosunku do niego procedury odwoławczej. W związku z wybraniem projektu do dofinansowania, zmianie uległa lista podstawowa projektów wybranych w ramach II rundy naboru.

Szczegółowe informacje o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej, w plikach do pobrania:

- lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa), (.pdf 274 KB)

- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów, (.pdf 218 KB)

- wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie (.zip 312 KB)


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 06.10.2016

  Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 4 października 2016 r, uchwałą nr 1455/16 dokonał wyboru do dofinansowania 10 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, złożonych w ramach II rundy naboru.

  Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej wskazane zostaną dokumenty, które należy złożyć w celu przygotowania umowy o dofinansowanie.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  - lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) ,
  informacja o składzie Komisji Oceny Projektów,
  wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie.  


Wybór projektów do dofinansowania
24.08.2016

Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” - konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 23 sierpnia 2016 r., uchwałą nr 1287/16 dokonał wyboru do dofinansowania 10 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, złożonych w ramach I rundy naboru.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej wskazane zostaną dokumenty, które należy złożyć w celu przygotowania umowy o dofinansowanie.

Poniżej, w plikach do pobrania:

- lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa)

- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

- wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie


Informacje nt. złożonych wniosków
07.11.2016

Zakończyła się V runda naboru wniosków o dofinansowanie, składanych w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje

W trakcie V rundy naboru (tj. w terminie od 1 października 2016 r. do dnia zamknięcia naboru tj. 31 października 2016 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16 zarejestrowanych zostało 88 wniosków o dofinansowanie, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 6 162 901,22 zł.

W trakcie całego naboru (tj. od 6 czerwca 2016 r. do 31 października 2016 r.) zostało złożonych łącznie 181 wniosków. Łączna kwota dofinansowania we wszystkich złożonych wnioskach wynosi 13 007 741,76 zł co stanowi 77,32% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. Poniżej lista wniosków złożonych w ramach V (ostatniej) rundy naboru.

Lista wniosków złożonych w ramach I rundy 
Lista wniosków złożonych w ramach II rundy
Lista wniosków złożonych w ramach III rundy
Lista wniosków złożonych w ramach IV rundy
Lista wniosków złożonych w ramach V rundy


Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 04.10.2016

  Zakończyła się IV runda naboru wniosków o dofinansowanie, składanych w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje

                  Postępując zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie trwania IV rundy naboru (tj. w terminie od 1 września 2016 r. do 30 września 2016 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16 zarejestrowane zostały 24 wnioski o dofinansowanie.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w ramach IV rundy wynosi 1 627 337,32 zł. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w ramach I, II, III i IV rundy wynosi 6 795 075,04 zł, co stanowi 40,39% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. Poniżej lista złożonych wniosków:

  Lista wniosków złożonych w ramach I rundy
  Lista wniosków złożonych w ramach II rundy 
  Lista wniosków złożonych w ramach III rundy
  Lista wniosków złożonych w ramach IV rundy

 • 05.09.2016

  Zakończyła się III runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje

  Postępując zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie trwania III rundy naboru (tj. w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16 zarejestrowanych zostało 25 wniosków o dofinansowanie.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach w ramach III rundy wynosi 2 291 134,46 zł. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w  ramach I, II i III rundy wynosi 5 427 326,17 zł, co stanowi 32,26% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. Poniżej lista złożonych wniosków.

  Lista wniosków złożonych w ramach I rundy 
  Lista wniosków złożonych w ramach II rundy
  Lista wniosków złożonych w ramach III rundy

 • 05.08.2016

  Zakończyła się II runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach
  Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM na lata 2014-2020, konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16.

  Postępując zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie trwania II rundy naboru (tj. w terminie od 1 lipca 2016 r. do 31 lipca 2016 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16 zarejestrowanych zostało 25 wniosków o dofinansowanie.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach w ramach II rundy wynosi 1 962 515,50 zł. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w  ramach I i II rundy wynosi 3 136 191,71 zł, co stanowi 18,64% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. Poniżej lista złożonych wniosków:

  Lista wniosków złożonych w ramach I rundy

  Lista wniosków złożonych w ramach II rundy

 • 05.07.2016

  Zakończyła się I runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach
  poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM na lata 2014-2020, konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16.

  Postępując zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie trwania I rundy naboru (tj. w terminie od 6 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16 zarejestrowanych zostało 19 wniosków o dofinansowanie, w tym 1 z nich został wycofany.

  Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania (z wyłączeniem projektu wycofanego) w zarejestrowanych projektach wynosi 1 173 676,21 zł, co stanowi 6,98% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. Poniżej lista złożonych wniosków.

  Pobierz listę (PDF, 220KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

30.11.2016 r.

Przedłużenie terminu oceny wniosków

Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków w ramach
konkursu RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje w ramach RPO WM 2014-2020

Zgodnie z zapisami § 30 Regulaminu konkursu oraz podrozdziału 2.1 pkt 2 Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów (załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu), w przypadku dużej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, termin oceny może zostać przedłużony decyzją Dyrektora IOK. 

W trakcie ostatniej rundy naboru (tj. w terminie od 1 października 2016 r. do 31 października 2016 r.) zarejestrowanych zostało 88 wniosków o dofinansowanie, co stanowi 48% wszystkich wniosków złożonych w całym naborze. Uwzględniając powyższe, termin oceny wniosków złożonych w ostatniej rundzie naboru zostaje przedłużony o 30 dni. 

Przewidywany termin opublikowania wyników ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2017 r.

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów i przyznane oceny. Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie cyklicznych rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru.

Pierwsze rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w sierpniu 2016 r.

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2016 r.

Komunikat w sprawie przedłużenia oceny

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl. System będzie dostępny od dnia 6 czerwca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 października 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu:

 • Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
 • Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

1.    Usług badawczo-rozwojowych:

a)    usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;

b)    usługi w zakresie wzornictwa.

2.    Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmuje:  

a)    usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;

b)    usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);

c)    usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

d)    usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym,

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi  16 823 592,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
 • 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

 • dla małego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN,
 • dla dużego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 - Kryteria oceny

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie z załącznikami:

Załącznik nr 1 do Wniosku o dofinansowanie - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 2 do Wniosku o dofinansowanie - Dokumentacja z rozeznania rynku

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania WOD

Załącznik nr 4 - Regulamin korzystania z systemu e-RPO

Załącznik nr 5 - Regulamin pracy KOP z załącznikiem:

Załącznik nr 1, 2a, 2b do Regulaminu KOP

Załącznik nr 6 - Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych do konkursu

Załącznik nr 7 - Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8 - Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Załącznik nr 9 - Inteligentne Specjalizacje Województwa Małopolskiego, Uszczegółowienie Obszarów Wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020

Załącznik nr 10 - Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 11 - Wzór raportu z realizacji usługi (wersja PDF)

Załącznik nr 11 - Wzór raportu z realizacji usługi (wersja WORD)

Załącznik nr 12 - Instrukcja dotycząca minimalnego zakresu studium wykonalności.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 204 KB) - aktualizacja w dniu 22 czerwca 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt.- pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 0 616 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (32) 627 23 10, (32) 627 23 11, fax. (32) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 442 25 78, (18) 442 25 79, fax. (18) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 33-400 Nowy Targ, tel. (18) 540 90 32, tel./fax.: (18) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (14) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.