RPO 4.1.2.

Poddziałanie 4.1.2. Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18

25.01.2018

Aktualny

od 26.02.2018 do 26.06.2020

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
14.11.2019

W dniu 14.11.2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 2065/19 w sprawie zmiany Uchwały nr 1209/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2018 roku sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 211 KB)

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 wynosi 54 350 400,00 zł.

Na mocy tej Uchwały ZWM wybrał do dofinansowania projekt, który spełnił kryteria oceny i uzyskał wymaganą liczbę punktów na całkowitą kwotę dofinansowania 2 687 916,77 zł.

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 Zarząd Województwa Małopolskiego dotychczas wybrał do dofinansowania 12 projektów na łączną kwotę 32 247 588,80 zł.

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 (.pdf, 212 KB)


Wersje archiwalne(8)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
07.11.2019

Do dnia 7 listopada 2019 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę merytoryczną dla 12 projektów na łączną kwotę dofinansowania 32 247 588,80 zł.

Pobierz listę (PDF, 324KB)

Wersje archiwalne(7)

Wersje archiwalne

 • 21.05.2019

  Do dnia 16 kwietnia 2019 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę merytoryczną dla 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania 27 233 020,73 zł.

  Pobierz listę (PDF, 322KB)
 • 12.02.2019

  Do dnia 27 stycznia 2019 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę merytoryczną dla 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania 18 241 505,34 zł.

  Pobierz listę (PDF, 220KB)
 • 23.01.2019

  Do dnia 7 stycznia 2019 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę merytoryczną dla 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania 14 700 437,97 zł.

  Pobierz listę (PDF, 219KB)
 • 12.12.2018

  Do dnia 10 grudnia 2018 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę merytoryczną dla 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 12 937 151,62 zł.

  Pobierz listę (PDF, 96KB)
 • 11.09.2018

  Do dnia 3 września 2018 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę merytoryczną dla 4 projektów na łączną kwotę dofinansowania 7 083 893,74 zł.

  Pobierz listę (PDF, 218KB)
 • 27.07.2018

  Do 23 lipca 2018 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę merytoryczną dla 3 projektów na łączną kwotę dofinansowania 6 340 352,97 zł.

  Natomiast 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 743 540,77 zł znajdują się w trakcie oceny formalnej.

  Pobierz listę (PDF, 217KB)
 • 26.07.2018

  Do 10 lipca 2018 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę merytoryczną dla 2 projektów na łączną kwotę dofinansowania 4 831 537,62 zł.

  Natomiast 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 2 252 356,12 zł znajdują się w trakcie oceny.

  Pobierz listę (PDF, 216KB)

Wyniki oceny finansowej
12.11.2019

Do dnia 12 listopada 2019 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę finansową dla 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania 36 737 429,20 zł.

Pobierz listę (PDF, 325KB)

Wersje archiwalne(7)

Wersje archiwalne

 • 21.05.2019

  Do dnia 5 kwietnia 2019 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę finansową dla 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania 20 657 556,23 zł.

  Pobierz listę (PDF, 323KB)
 • 12.02.2019

  Do dnia 9 stycznia 2019 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę finansową dla 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania 18 241 505,34 zł.

  Pobierz listę (PDF, 220KB)
 • 07.01.2019

  Do dnia 27 grudnia 2018 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę finansową dla 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania 14 700 437,97 zł.

  Pobierz listę (PDF, 317KB)
 • 12.12.2018

  Do dnia 4 grudnia 2018 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę finansową dla 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 12 937 151,62 zł.

  Pobierz listę (PDF, 96KB)
 • 11.09.2018

  Do dnia 26 sierpnia 2018 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę finansową dla 4 projektów na łączną kwotę dofinansowania 7 083 893,74 zł.

  Pobierz listę (PDF, 307KB)
 • 27.07.2018

  Do 18 lipca 2018 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę finansową dla 3 projektów na łączną kwotę dofinansowania 6 340 352,97 zł.

  Natomiast 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 743 540,77 zł znajdują się w trakcie oceny.

  Pobierz listę (PDF, 216KB)
 • 26.07.2018

  Do 4 lipca 2018 r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę finansową dla 2 projektów na łączną kwotę dofinansowania 4 831 537,62 zł.

  Natomiast 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 2 252 356,12 zł znajdują się w trakcie oceny.

  Pobierz listę (PDF, 216KB)

Wyniki oceny formalnej
06.12.2019

Do dnia 06.12.2019 r. pozytywny wynik uzyskało 15 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 40 342 325,70 zł.

Jeden wniosek o dofinansowanie na łączna kwotę dofinansowania wynoszącą  1 567 875,78 zł pozostaje na etapie oceny formalnej.

Pobierz listę (PDF, 68KB)

Wersje archiwalne(6)

Wersje archiwalne

 • 15.11.2019

  W ramach naboru do dnia 15.11.2019 r. złożonych zostało 15 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 40 342 325,70 zł.

  Do dnia 15.11.2019 r. pozytywny wynik uzyskało 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 37 399 502,51 zł, co stanowi ok. 68,81 % dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Jeden wniosek o dofinansowanie na łączna kwotę dofinansowania wynoszącą  2 942 823,19 zł pozostaje na etapie oceny formalnej.

  Pobierz listę (PDF, 565KB)
 • 23.09.2019

  W ramach naboru do dnia 23.09.2019 r. złożonych zostało 14 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 37 399 502,51 zł.

  Do dnia 23.02.2019 r. pozytywny wynik uzyskało 12 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 32 909 662,11 zł, co stanowi ok. 60,5 % dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Dwa wnioski o dofinansowanie na łączna kwotę dofinansowania wynoszącą 4 489 840,40 zł pozostają na etapie oceny formalnej.

  Pobierz listę (PDF, 564KB)
 • 14.02.2019

  Do dnia 13 lutego 2019 r. pozytywny wynik uzyskało 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 27 895 094,04 zł, co stanowi ok. 51,32% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 507KB)
 • 20.11.2018

  Do 20 listopada 2018 r. pozytywny wynik uzyskało 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 12 943 886,84 zł.

  Natomiast 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 1 763 286,35 zł znajduje się na etapie oceny formalnej.

  Pobierz listę (PDF, 75KB)
 • 11.09.2018

  W ramach naboru do dnia 11.09.2018 złożone zostały 4 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 7 090 628,96 zł.

  W dniu 13.08.2018r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę formalną dla czwartego projektu złożonego w ramach naboru na kwotę dofinansowania  743 540,77 zł

  Reasumując do dnia 11.09.2018r. pozytywny wynik uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 7 090 628,96 zł.

  Pobierz listę (PDF, 550KB)
 • 11.07.2018

  Do dnia 6 lipca 2018r. zakończono z pozytywnym wynikiem ocenę formalną dla 3 projektów na łączną kwotę dofinansowania 6 347 088,19 zł.

  Natomiast 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 743 540,77 zł znajduje się na etapie oceny formalnej.

  Pobierz listę (PDF, 383KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
06.12.2019

Do dnia 6 grudnia 2019 r. w ramach konkursu złożono 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 41 910 201,48 zł, co stanowi ok. 77,11% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 69KB)

Wersje archiwalne(5)

Wersje archiwalne

 • 31.07.2019

  Do 31 lipca 2019 r. w ramach konkursu złożono 12 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 32 909 662,11 zł, co stanowi ok. 60,5% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 247KB)
 • 14.02.2019

  W ramach naboru do dnia 13.02.2019 r. złożonych zostało 10 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 27 895 094,04 zł.

  Pobierz listę (PDF, 507KB)
 • 20.11.2018

  Do 20 listopada 2018 r. w ramach konkursu złożono 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 14 707 173,19 zł, co stanowi ok. 23.45% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 75KB)
 • 22.08.2018

  Zgodnie ze stanem na dzień 17 sierpnia 2018 r. w ramach konkursu złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 7 090 628,96 zł, co stanowi ok. 11,3% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 53KB)
 • 30.05.2018

  Zgodnie ze stanem na dzień 28 maja 2018 r. w ramach konkursu złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 6 347 088,19 zł, co stanowi ok. 10% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 41KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2020 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu jest terminem szacunkowym – termin oceny jest wstrzymywany na czas dokonania uzupełnień/ korekt i wyjaśnień, zgodnie z Regulaminem konkursu.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 26 lutego 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 26 czerwca 2020 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

 • Operator Systemu Dystrybucyjnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące budowy, rozbudowy i przebudowy sieci dystrybucyjnych wraz z niezbędnymi jej elementami. Celem Poddziałania 4.1.2 jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej, umożliwiającego przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

Wsparcie będzie kierowane na rozwój sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia, poniżej 110 kV wraz z niezbędnymi elementami (np. transformatory), służących zwiększeniu zdolności przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci. Warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wnioskodawca wykaże, że w projekcie wsparciem będą objęte:

 • wyłącznie sieci dystrybucyjne o napięciu poniżej 110 kV,

oraz

 • działania mające na celu zwiększenie zdolności przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje w zakresie wartości i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

54 350 400,00 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiany regulaminu konkursu

12 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 2289/19  (.pdf, 280 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków o pół roku, tj. do dnia 26 czerwca 2020 r.

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

9 października 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1880/18 (.pdf, 501 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Zmiana Regulaminu konkursu dotyczy zmniejszenia alokacji w ramach konkursu, w związku z przeprowadzoną śródokresową weryfikacją możliwości wykorzystania dostępnych w ramach poddziałania środków i poprzedzona została podjęciem Uchwały Nr 1870/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Aktualna alokacja wynosi 54 350 400,00 zł. Ponadto, wydłużono termin naboru wniosków o rok, tj. do dnia 27 grudnia 2019 r.

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

Regulamin konkursu (.pdf, 908 KB) - wersja obowiązująca od 25 stycznia 2018 r. zmieniona uchwałą nr 1880/18 (.pdf, 501 KB)

Wszystkie załączniki do regulaminu konkursu (.zip, 18,3 MB) - wersja obowiązująca od 25 stycznia 2018 r. z wyjątkiem załączników nr 2, 3 i 6

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 112 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,18 MB) - wersja obowiązująca od 25 stycznia 2018 r. zmieniona  uchwałą nr 895/18  (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 2,01 MB) - wersja obowiązująca od 25 stycznia 2018 r. zmieniona uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 10,7 MB) - wersja obowiązująca od 25 stycznia 2018 r. zmieniona uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 1,32 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 608 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 6,37 MB) - wersja obowiązująca od 25 stycznia 2018 r. zmieniona uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) w zakresie w Załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 224 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 412 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 140 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel.  (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl