RPO 4.3.2.

Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR

RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23

28.12.2022

Zakończony

04.03.2023

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
27.02.2024

W dniu 27 lutego 2024 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 387/24 (.pdf, 210 KB) w sprawie zmiany Uchwały nr 1380/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Podziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Na mocy powyższej uchwały, ZWM podjął decyzję w zakresie zwiększenie kwoty kosztów kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania dla 25 projektów.

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 do dofinansowania zostały wybrane 45 zadań na kwotę 88 789 521,63 zł

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania  w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 (.pdf, 237 KB)


Wersje archiwalne(7)

Wersje archiwalne

 • 27.12.2023

  W dniu 27 grudnia 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 2571/23 (.pdf, 208 KB) w sprawie zmiany Uchwały nr 1380/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Podziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Na mocy powyższej uchwały, ZWM podjął decyzję w zakresie wykreślenia wszystkich projektów znajdujących się na liście rezerwowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23.

  Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 do dofinansowania zostało wybranych 45 zadań na kwotę 82 681 643,41 zł.

 • 05.12.2023

  W dniu 5 grudnia 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 2359/23 (.pdf, 211 KB) w sprawie zmiany Uchwały nr 1380/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Podziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Na mocy powyższej uchwały, ZWM podjął decyzję w zakresie zakresie wykreślenia 3 projektów z listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23.

  Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 do dofinansowania zostało wybranych 45 zadań na kwotę 82 681 643,41 zł.

  Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania  w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 (.pdf, 237 KB)

 • 24.10.2023

  W dniu 24.10.2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 2053/23 (.pdf, 211 KB) w sprawie zmiany Uchwały nr 1380/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Podziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na mocy której podjął decyzję w zakresie:

  - wyboru do pełnego dofinansowania 4 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 9 181 643,19 zł.,
  - wykreślenia 2 projektów z listy rezerwowej projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23.

  Mając na uwadze powyższe, w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 do dofinansowania zostały wybrane 48 zadań na kwotę 88 710 594,60 zł.

  Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania  w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 (.pdf, 240 KB)

  Lista rezerwowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 (.pdf, 189 KB)

 • 03.10.2023

  W dniu 03.10.2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1863/23 (.pdf, 211 KB) w sprawie zmiany Uchwały nr 1380/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Podziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na mocy której podjął decyzję w zakresie:

  • wyboru 10 projektów do pełnego dofinansowania na kwotę dofinansowania 14 889 541,08 zł.  oraz
  • wykreślenia 5 projektów z Listy rezerwowej projektów ocenionych w ramach konkursu.

  Mając na uwadze powyższe, w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 do dofinansowania zostały wybrane 44 zadania na kwotę 79 528 951,41 zł.

  Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania  w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 (.pdf, 236 KB)

  Lista rezerwowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 (.pdf, 194 KB)

 • 29.08.2023

  W dniu 29.08.2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1611/23 (.pdf, 210 KB) w sprawie zmiany Uchwały nr 1380/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Podziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. na mocy której podjął decyzję w zakresie wyboru 1 projektu do pełnego dofinansowania na kwotę dofinansowania 1 665 136,79 zł. 

  Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 do dofinansowania zostały wybrane 34 zadania na kwotę 64 639 410,33 zł.

  Lista rezerwowa pozostaje bez zmian.

  Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania  w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 (.pdf, 224 KB)

 • 16.08.2023

  W dniu 16.08.2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1550/23 (.pdf, 229 KB) w sprawie zmiany Uchwały nr 1380/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Podziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na mocy której podjął decyzję w zakresie wykreślenia 1 projektu z listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania oraz wyboru do pełnego dofinansowania 3 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 9 961 225,84 zł.

  Na liście podstawowej znajduje się 33 projektów na łączną kwotę dofinansowania 62 974 273,54 zł.

  Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania  w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 (.pdf, 223 KB)

  Lista rezerwowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 (.pdf, 213 KB)

 • 18.07.2023

  W dniu 18 lipca 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały nr 1382/23 (.pdf, 211 KB) dokonał wyboru do dofinansowania 31 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania wynoszącą 56 647 878,38 zł. 

  Na liście rezerwowej, znajduje się 29 projektów na łączną kwotę oczekiwanego dofinansowania 66 363 047,40 zł.

  Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania  w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 (.pdf, 221 KB)

  Lista rezerwowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 (.pdf, 219 KB)


Wyniki oceny finansowej
21.08.2023

W dniu 21 sierpnia 2023 roku zakończony został etap oceny finansowej i merytorycznej właściwej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.03.02-12-0070/23, przywróconego do dalszej oceny przez Instytucję Rozpatrującą Protesty w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23.

Łącznie w ramach konkursu, wynik pozytywny uzyskało 61 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 124 676 062,57 zł.

Pobierz listę (PDF, 453KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 03.07.2023

  W dniu 3 lipca 2023 roku zakończony został etap oceny finansowej i merytorycznej właściwej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 dla Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

  Wynik pozytywny uzyskało 60 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 123 010 925,78 zł.

  Pobierz listę (PDF, 353KB)

Wyniki oceny merytorycznej
21.08.2023

W dniu 21 sierpnia 2023 roku zakończony został etap oceny finansowej i merytorycznej właściwej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.03.02-12-0070/23, przywróconego do dalszej oceny przez Instytucję Rozpatrującą Protesty w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23.

Łącznie w ramach konkursu, wynik pozytywny uzyskało 61 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 124 676 062,57 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 213 KB)

Pobierz listę (PDF, 453KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 03.07.2023

  W dniu 3 lipca 2023 roku zakończony został etap oceny finansowej i merytorycznej właściwej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 dla Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. 

  Wynik pozytywny uzyskało 60 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 123 010 925,78 zł.

  Pobierz listę (PDF, 353KB)

Wyniki oceny formalnej
30.05.2023

W dniach 30.05.2023 r. oraz 4.07.2023 r. rozstrzygnięte zostały protesty od wyników oceny formalnej w wyniku czego dwa projekty zostały skierowane do dalszej oceny. Tym samym zmianie uległa lista projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej w ramach konkursu RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 dla Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. 

Wynik pozytywny uzyskało 67 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 136 532 535,98 zł.

Pobierz listę (PDF, 71KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 09.05.2023

  W dniu 09.05.2023 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 dla Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

  Wynik pozytywny uzyskało 65 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 133 718 828,54 zł.

  Tym samym od dnia 10.05.2023 r. rozpoczął się etap oceny finansowej w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23.

  Pobierz listę (PDF, 62KB)

Wyniki weryfikacji warunków formalnych
16.03.2023

W dniu 16.03.2023 r. zakończony został etap weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 dla poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

W wyniku weryfikacji spełnienia warunków formalnych wynik pozytywny uzyskało 77 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 150 210 993,44 zł.

Tym samym od dnia 17.03.2023 r. rozpocznie się etap oceny formalnej dla powyższych projektów.

Pobierz listę (PDF, 66KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
06.03.2023

W ramach konkursu złożono 77 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 150 210 993,44 zł, co stanowi ok. 971% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 261KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2023 r. 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 31 stycznia 2023 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 3 marca 2023 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO). W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki,
 • jednostki naukowe,
 • uczelnie,
 • instytucje kultury,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związku wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych – pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie mogą uzyskać projekty z obszaru objętego SPR.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 90%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis. 

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 467 630,00 zł

Niezbędne dokumenty

Uwaga:


W przypadku trudności z dostępnością cyfrową któregokolwiek z dokumentów zamieszczonych poniżej, alternatywnym sposobem dostępu jest kontakt telefoniczny, mailowy lub bezpośredni z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Małopolsce.

Zmiana regulaminu konkursu

W dniu 27 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 2566/23 (.pdf, 262 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR,  w ramach RPO WM 2014-2020.  
Wprowadzona zmiana dot. zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu do 100% kosztów kwalifikowalnych i odpowiednim zmniejszeniu poziomu minimalnego wkładu własnego.

***

W dniu 24 października 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 2052/23 (.pdf, 208 KB) w sprawie zmiany Regulaminów konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach RPO WM 2014-2020.  
Wprowadzona zmiana dot. zwiększenia alokacji w ramach konkursu o 9 181 643,19 zł, tj. do kwoty 88 710 594,60 zł.

***

W dniu 3 października 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1862/23 (.pdf, 208 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.

Przedmiotowa Uchwała dotyczy zwiększenia alokacji w ramach konkursu o 14 889 541,08 zł, tj. do kwoty 79 528 951,41 zł.

***

W dniu 16 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1549/23 (.pdf, 207 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
Przedmiotowa Uchwała dotyczy zwiększenia alokacji w ramach konkursu o 6 143 960,51 zł, tj. do kwoty 62 974 273,54 zł.

***

W dniu 18 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1381/23 (.pdf, 207 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Przedmiotowa Uchwała dotyczy zwiększenia alokacji w ramach konkursu o 41 362 683,03 zł, tj. do kwoty 56 830 313,03 zł.  

Regulamin konkursu (.pdf, 880 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 12,5 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 962 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 923 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.zip, 2,48 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.zip, 1,83 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 1,10 MB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 1,36 MB) Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu - wersje edytowalne  (zip, 2 MB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 1,37 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 745 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 553 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/ przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 737 KB)

Załącznik nr 10 Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz obliczania efektu ekologicznego (.pdf, 1,37 MB)

Załącznik nr 10 Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz obliczania efektu ekologicznego  (.docx, 172 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie Projektu został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 20 lutego 2023 r. (.pdf, 465 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.malopolska.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem.nowy.sacz@umwm.malopolska.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 44, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83 e-mail: fem.nowy.targ@umwm.malopolska.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem.tarnow@umwm.malopolska.pl.