RPO 9.1.1.

Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15

21.08.2015

Zakończony

01.05.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
21.07.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach VIII rundy konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Zarząd Województwa Małopolskiego 19 lipca 2016 roku Uchwałą nr 1117/16 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach VIII rundy konkursu przeznaczonego dla OPS/PCPR.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Załączniki:

Uchwała nr 1117/16 ZWM z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania

Sklad KOP

Pobierz listę (PDF, 285KB)

Wybór projektów do dofinansowania
24.06.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach VII rundy konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Zarząd Województwa Małopolskiego 23 czerwca 2016 roku Uchwałą nr 921/16 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach VII rundy konkursu przeznaczonego dla OPS/PCPR.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Załączniki:

Uchwała w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania

Pobierz listę (PDF, 379KB)

Wybór projektów do dofinansowania
25.05.2016

Wybór projektów OPS/PCPR – VI runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach VI rundy konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Zarząd Województwa Małopolskiego 19 maja 2016 roku Uchwałą nr 760/16 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach VI rundy konkursu przeznaczonego dla OPS/PCPR.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Załączniki:

Uchwała w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania

Pobierz listę (PDF, 376KB)

Wybór projektów do dofinansowania
22.04.2016

Wybór projektów OPS/PCPR – V runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach V rundy konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Zarząd Województwa Małopolskiego 19 kwietnia 2016 roku uchwałą nr 573/16 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach V rundy konkursu przeznaczonego dla OPS/PCPR.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Załączniki:

Uchwała w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania

Pobierz listę (PDF, 353KB)

Wybór projektów do dofinansowania
22.04.2016

Wybór projektów OPS/PCPR – IV runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV rundy konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Zarząd Województwa Małopolskiego 19 kwietnia 2016 roku uchwałą nr 572/16 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach IV rundy konkursu przeznaczonego dla OPS/PCPR.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Załączniki:

Uchwała w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania

Pobierz listę (PDF, 370KB)

Wybór projektów do dofinansowania
01.03.2016

Wybór projektów OPS/PCPR – III runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach III rundy konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12/007/15 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Zarząd Województwa Małopolskiego 25 lutego 2016 roku uchwałą nr 250/16 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach III rundy konkursu przeznaczonego dla OPS/PCPR.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Załącznik:

Uchwała w sprawie wyboru wniosków do dofinansowanie

Załącznik do Uchwały nr 250/16 z dnia 25 lutego 2016 r.

Pobierz listę (PDF, 391KB)

Wybór projektów do dofinansowania
23.02.2016

Wybór projektów OPS/PCPR – II runda

Zarząd Województwa Małopolskiego 18 lutego 2016 roku uchwałą nr 219/16 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach II rundy konkursu przeznaczonego dla OPS/PCPR.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Załącznik:

Uchwała w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania

Załącznik do Uchwały nr 219/16 z dnia 18 lutego 2016 r:

Pobierz listę (PDF, 420KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
04.05.2016

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie trwania naboru(tj. od 21 września 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 wpłynęło 91 wniosków o dofinansowanie (w tym 9 wniosków zostało wycofanych).

Łączna kwota w projektach dotychczas wybranych do dofinansowania w ramach rundy I, rundy II, rundy III, rundy IV oraz rundy V wynosi 48 989 640,98 zł, co stanowi 59,63% alokacji. 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach w ramach rundy VI, VII i VIII wynosi 26 960 819,23 zł.

Alokacja przewidziana w ramach niniejszego konkursu wynosi 82 161 569,43 zł.

Pobierz listę (PDF, 358KB)

Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 06.04.2016

  Komunikat w sprawie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR ze środków RPO WM na lata 2014–2020  - w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15.

  Pobierz listę (PDF, 335KB)
 • 03.03.2016

  Komunikat w sprawie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR ze środków RPO WM na lata 2014–2020  - w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15.

  Pobierz listę (PDF, 319KB)
 • 23.02.2016

  Komunikat w sprawie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR ze środków RPO WM na lata 2014–2020 – w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15.

  Pobierz listę (PDF, 310KB)
 • 11.01.2016

  Komunikat w sprawie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR ze środków RPO WM na lata 2014–2020  - w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15.

  Pobierz listę (PDF, 178KB)

Wybór projektów do dofinansowania
23.12.2015

Wybór projektów OPS/PCPR – I runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12/007/15 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Zarząd Województwa Małopolskiego 22 grudnia 2015 roku uchwałą nr 1784/15 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach I rundy konkursu przeznaczonego dla OPS/PCPR.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Załącznik:

Uchwała w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania

Załącznik do uchwały nr 1784/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.

Pobierz listę (PDF, 277KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie danej rundy oceny nastąpi w ciągu 60 dni kalendarzowych od końca miesiąca, w którym wpłynął wniosek. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie w ramach danej rundy oceny okres ten może ulec wydłużeniu.

Nabór wniosków ma charakter ciągły, tzn. wnioski są przyjmowane i oceniane w kolejności wpływu w ramach miesięcznych rund oceny, aż do zamknięcia konkursu przez IOK.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 21 września 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronach internetowych www.mcp.malopolska.pl www.rpo.malopolska.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. Zgodnie z SzOOP RPO WM w ramach niniejszego konkursu projekty mogą być realizowane wyłącznie przez:
  • ośrodki pomocy społecznej,
  • powiatowe centra pomocy rodzinie.
 2. Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu w imieniu podmiotów wymienionych w pkt. 1 może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego.
 3. Partnerem projektu realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie mogą być natomiast inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (wyłączenie to nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 9.1.1 RPO WM można realizować wyłącznie następujący typ projektu:

 • Realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

W projektach realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 RPO WM możliwe będzie wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym czy edukacyjnym, określonych w Regulaminie konkursu, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób, rodzin i społeczności objętych wsparciem.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Pozostałe środki będą stanowić wkład własny Wnioskodawcy (tj. gmin, miast, powiatów) – 15% wydatków kwalifikowanych. Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 82 161 569,43 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Regulamin konkursu


Załącznik 1. Kryteria wyboru projektów

Załącznik 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowegowspółfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik 4. Regulamin korzystania z Systemu e-RPO

Załącznik 5. Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu w ramachPoddziałania 9.1.1 RPO WM 2014-2020

Załącznik 6. Ogólne wymagania dotyczące monitorowania wskaźników w projekcie

Załącznik 7. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla przykładowych towarówi usług w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15

Załącznik 8. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Załącznik 8. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów - karta oceny

Załącznik 8. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów - karta negocjacji

Załącznik 8. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów - wzór oświadczenia eksperta

Załącznik 8. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów - wzór oświadczenia pracownika

Załącznik 8. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów - wzór oświadczenia obserwatora

Załącznik 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa), obowiązujący od 17.06.2016 - aktualny 

Załącznik 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa), obowiązujący od 23.10.2016 do 16.06.2016

Załącznik 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa), obowiązujący do 22.10.2015

Załącznik 10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe, obowiązujący od 17.06.2016 - aktualny 

Załącznik 10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe), obowiązujący od 23.10.2015 do 16.06.2016 

Załącznik 10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe), obowiązujący do 22.10.2015

Załącznik 11. Wzór umowy partnerskiej, obowiązujący od 17.06.2016 - aktualny 

Załącznik 11. Wzór umowy partnerskiej, obowiązujący do 16.06.2016 

Załącznik 12. Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Dodatkowe dokumenty

Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie

Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób chorujących psychicznie

Interpretacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wytycznych w zakresie włączenia społecznego

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 768 KB) - aktualizacja w dniu 25 kwietnia 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B, wejście od ul. Dworcowej,30-552 Kraków,
  tel. 12 616 06 16, fax 12 299 09 41 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5,32-500 Chrzanów,
  tel. 32 627 23 10, 32 627 23 11, fax. 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,
  tel. 18 442 25 78, 18 442 25 79, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,
  tel. 18 540 90 32, tel./fax.: 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów,
  tel. 14 628 88 12, 14 628 88 13, fax. 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl .

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji dotyczących konkursu mogą również skorzystać z konsultacji prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym IOK, zlokalizowanym w siedzibie IOK (adres: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków), na parterze, otwartym w godzinach 8.00–16.00 (prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu konsultacji). Informacje na temat konkursu można uzyskać także telefonicznie pod numerem: 12 376 91 91 lub poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: info@mcp.malopolska.pl.