Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 205 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 9.2.3.

Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

Zakończony
od 16.08.2016 do 10.10.2016, RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16
Opublikowano: 13.10.2016
RPO 9.2.3.

Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

Zakończony
od 16.08.2016 do 13.10.2016, RPMP.09.02.03-IP.01-12-044/16
Opublikowano: 13.07.2016
RPO 6.3.2.

Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Zakończony
od 01.07.2016 do 31.10.2016, RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16
Opublikowano: 31.05.2016
RPO 4.3.2.

Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR

Zakończony
od 01.07.2016 do 31.08.2016, RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16
Opublikowano: 31.05.2016
RPO 7.2.4.

Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Zakończony
od 30.06.2016 do 29.07.2016, Nabór Kart Projektów Subregionalnych
Opublikowano: 30.06.2016
RPO 4.5.2.

Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski – SPR

Zakończony
od 30.06.2016 do 29.07.2016, Nabór Kart Projektów Subregionalnych
Opublikowano: 30.06.2016
RPO 1.2.1.

Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw

Zakończony
od 30.06.2016 do 31.10.2016, RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16
Opublikowano: 25.05.2016
RPO 1.2.2.

Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Zakończony
od 30.06.2016 do 30.09.2016, RPMP.01.02.02-IP.01-12-039/16
Opublikowano: 25.05.2016
RPO 10.1.3.

Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Zakończony
od 27.06.2016 do 30.09.2016, RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16
Opublikowano: 25.05.2016
RPO 8.4.1.

Poddziałanie 8.4.1. Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP

Zakończony
od 27.06.2016 do 09.08.2016, RPMP.08.04.01-IP.02-12-040/16
Opublikowano: 25.05.2016
RPO 4.4.3.

Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR

Zakończony
od 24.06.2016 do 25.07.2016, Nabór Kart Projektów Subregionalnych
Opublikowano: 23.06.2016
RPO 4.4.2.

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

Zakończony
od 24.06.2016 do 25.07.2016, Nabór Kart Projektów Subregionalnych
Opublikowano: 23.06.2016
RPO 4.1.2.

Poddziałanie 4.1.2. Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

Zakończony
od 17.06.2016 do 29.12.2017, RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16
Opublikowano: 18.05.2016
RPO 10.2.2.

Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

Zakończony
od 06.06.2016 do 19.09.2016, RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16
Opublikowano: 06.05.2016
RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Zakończony
od 06.06.2016 do 31.10.2016, RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16
Opublikowano: 06.05.2016