Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 205 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 10.2.1.

Poddziałanie 10.2.1. Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

Zakończony
od 06.06.2016 do 19.09.2016, RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16
Opublikowano: 06.05.2016
RPO 9.2.2.

Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

Zakończony
od 06.06.2016 do 08.07.2016, RPMP.09.02.02-IP.01-12-035/16
Opublikowano: 06.05.2016
RPO 6.2.

Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektów D. rozwój ośrodków edukacji ekologicznej

Zakończony
od 30.05.2016 do 30.06.2016, RPMP.06.02.00-IZ.00-12-033/16
Opublikowano: 29.04.2016
RPO 10.1.4.

Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

Zakończony
od 20.05.2016 do 31.05.2016, RPMP.10.01.04-IP.01-12-023/16
Opublikowano: 20.04.2016
RPO 6.3.3.

Poddziałanie 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych

Zakończony
od 13.05.2016 do 31.08.2016, Ocena planów rozwoju zbiorników wodnych
Opublikowano: 13.05.2016
RPO 7.1.3.

Poddziałanie 7.1.3. Drogi subregionalne – SPR

Zakończony
od 19.04.2016 do 22.04.2016, Nabór Kart Projektów Subregionalnych
Opublikowano: 19.04.2016
RPO 8.5.

Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Zakończony
od 04.04.2016 do 18.04.2016, RPMP.08.05.00-IP.02-12-013/16
Opublikowano: 04.03.2016
RPO 6.1.4.

Poddziałanie 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne – SPR

Zakończony
od 01.04.2016 do 02.05.2016, Nabór Kart Projektów Subregionalnych
Opublikowano: 01.04.2016
RPO 5.3.2.

Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR

Zakończony
od 01.04.2016 do 02.05.2016, Nabór Kart Projektów Subregionalnych
Opublikowano: 01.04.2016
RPO R

Wsparcie przygotowania programów rewitalizacji

Zakończony
od 31.03.2016 do 23.05.2016, Konkurs dotacji
Opublikowano: 31.03.2016
RPO 6.1.1.

Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali

Zakończony
od 31.03.2016 do 31.05.2016, RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16
Opublikowano: 01.03.2016
RPO 6.1.1.

Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty mniejszej skali

Zakończony
od 31.03.2016 do 31.05.2016, RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16
Opublikowano: 01.03.2016
RPO 2.1.4.

Poddziałanie 2.1.4. E- usługi w informacji przestrzennej

Zakończony
od 31.03.2016 do 20.05.2016, RPMP.02.01.04-IZ.00-12-019/16
Opublikowano: 25.02.2016
RPO 3.4.4.

Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

Zakończony
od 30.03.2016 do 29.04.2016, RPMP.03.04.04-IP.01-12-007/16
Opublikowano: 26.02.2016
RPO 3.3.2.

Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP

Zakończony
od 30.03.2016 do 16.06.2016, RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16
Opublikowano: 26.02.2016