Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 183 nabory wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 7.1.1.

Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne Typ projektów B Nowoczesne systemy zarządzania infrastrukturą i sterowania ruchem

Zakończony
od 29.07.2015 do 29.12.2016, RPMP.07.01.01-IZ.00-12-003/15
Opublikowano: 29.06.2015
RPO 7.1.1.

Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic

Zakończony
od 29.07.2015 do 29.12.2016, RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15
Opublikowano: 29.06.2015
RPO 8.1

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Zakończony
od 23.06.2015 do 26.06.2015, RPMP.08.01.00-IP.02-12-001/15
Opublikowano: 23.06.2015