Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 205 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 9.3.

Działanie 9.3. Wsparcie ekonomii społecznej

Zakończony
od 29.03.2016 do 15.04.2016, RPMP.09.03.00-IP.01-12-012/16
Opublikowano: 26.02.2016
RPO 9.2.2.

Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

Zakończony
od 29.03.2016 do 31.05.2016, RPMP.09.02.02-IP.01-12-011/16
Opublikowano: 26.02.2016
RPO 9.1.2.

Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

Zakończony
od 29.03.2016 do 29.04.2016, RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16
Opublikowano: 26.02.2016
RPO 1.1

Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Zakończony
od 29.03.2016 do 30.09.2016, RPMP.01.01.00-IZ.00-12-020/16
Opublikowano: 25.02.2016
RPO 2.1.2.

Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne

Zakończony
od 21.03.2016 do 21.04.2016, RPMP.02.01.02-IZ.00-12-009/16
Opublikowano: 19.02.2016
RPO 6.3.1.

Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

Zakończony
od 17.02.2016 do 17.03.2016, Nabór Kart Projektów Subregionalnych
Opublikowano: 17.02.2016
RPO 3.1.2.

Poddziałanie 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR

Zakończony
od 17.02.2016 do 17.03.2016, Nabór Kart Projektów Subregionalnych
Opublikowano: 17.02.2016
RPO 8.1

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Zakończony
od 12.02.2016 do 16.02.2016, RPMP.08.01.00-IP.02-12-006/16
Opublikowano: 11.02.2016
RPO 6.3.2.

Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Zakończony
od 03.02.2016 do 30.04.2016, ​Ocena Planów Rozwoju Uzdrowisk
Opublikowano: 03.02.2016
RPO 8.3.1.

Poddziałanie 8.3.1. Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji

Zakończony
od 04.01.2016 do 25.01.2016, RPMP.08.03.01-IP.02-12-011/15
Opublikowano: 04.12.2015
RPO 2.1.1.

Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja

Zakończony
od 31.12.2015 do 29.02.2016, RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15
Opublikowano: 01.12.2015
RPO 10.1.4.

Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

Zakończony
od 28.12.2015 do 25.01.2016, RPMP.10.01.04-IP.01-12-021/15
Opublikowano: 27.11.2015
RPO 3.3.1.

Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski

Zakończony
od 21.12.2015 do 03.02.2016, RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15
Opublikowano: 20.11.2015
RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Zakończony
od 23.11.2015 do 22.01.2016, RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15
Opublikowano: 23.10.2015
RPO 8.2.

Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

Zakończony
od 23.11.2015 do 09.12.2015, RPMP.08.02.00-IP.02-12-009/15
Opublikowano: 23.10.2015