Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 208 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 3.3.1.

Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski

Zakończony
od 21.12.2015 do 03.02.2016, RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15
Opublikowano: 20.11.2015
RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Zakończony
od 23.11.2015 do 22.01.2016, RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15
Opublikowano: 23.10.2015
RPO 8.2.

Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

Zakończony
od 23.11.2015 do 09.12.2015, RPMP.08.02.00-IP.02-12-009/15
Opublikowano: 23.10.2015
RPO 5.1.2.

Poddziałanie 5.1.2. Wsparcie służb ratunkowych

Zakończony
od 02.11.2015 do 30.12.2015, RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15
Opublikowano: 24.07.2015
RPO 4.3.2.

Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR

Zakończony
od 26.10.2015 do 27.11.2015, Nabór Kart Projektów Subregionalnych
Opublikowano: 26.10.2015
RPO 7.1.3.

Poddziałanie 7.1.3. Drogi subregionalne – SPR

Zakończony
od 26.10.2015 do 12.02.2016, Nabór Kart Projektów Subregionalnych
Opublikowano: 26.10.2015
RPO 8.4.2.

Poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian

Zakończony
od 16.10.2015 do 29.10.2015, RPMP.08.04.02-IP.02-12-008/15
Opublikowano: 16.09.2015
RPO 9.1.1.

Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Zakończony
od 21.09.2015 do 30.04.2016, RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15
Opublikowano: 21.08.2015
RPO 7.1.1.

Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne Typ projektów B Nowoczesne systemy zarządzania infrastrukturą i sterowania ruchem

Zakończony
od 29.07.2015 do 29.12.2016, RPMP.07.01.01-IZ.00-12-003/15
Opublikowano: 29.06.2015
RPO 7.1.1.

Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic

Zakończony
od 29.07.2015 do 29.12.2016, RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15
Opublikowano: 29.06.2015
RPO 8.1

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Zakończony
od 23.06.2015 do 26.06.2015, RPMP.08.01.00-IP.02-12-001/15
Opublikowano: 23.06.2015