Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 208 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Zakończony
od 29.02.2020 do 30.06.2020, RPMP.01.02.03-IP.01-12-002/20
Opublikowano: 24.01.2020
RPO 8.1

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Zakończony
od 24.01.2020 do 03.02.2020, RPMP.08.01.00-IP.02-12-001/20
Opublikowano: 23.01.2020
RPO 8.2.

Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

Zakończony
od 30.12.2019 do 03.02.2020, NR: RPMP.08.02.00-IP.02-12-043/19
Opublikowano: 29.11.2019
RPO 8.2.

Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

Zakończony
od 30.12.2019 do 03.02.2020, RPMP.08.02.00-IP.02-12-042/19
Opublikowano: 29.11.2019
RPO 3.3.1.

Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski

Zakończony
od 30.12.2019 do 03.03.2020, RPMP.03.03.01-IP.01-12-045/19
Opublikowano: 29.11.2019
RPO 9.1.1.

Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Zakończony
od 30.11.2019 do 24.06.2020, RPMP.09.01.01-IP.01-12-041/19
Opublikowano: 30.10.2019
RPO 9.1.1.

Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Zakończony
od 30.11.2019 do 24.06.2020, RPMP.09.01.01-IP.01-12-040/19
Opublikowano: 30.10.2019
RPO 4.4.3.

Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR

Zakończony
od 31.10.2019 do 05.12.2019, RPMP.04.04.03-IZ.00-12-039/19
Opublikowano: 27.09.2019
RPO 3.3.2.

Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP

Zakończony
od 31.10.2019 do 07.01.2020, RPMP.03.03.02-IP.01-12-037/19
Opublikowano: 25.09.2019
RPO 4.3.2.

Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR

Zakończony
od 30.09.2019 do 16.01.2020, RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19
Opublikowano: 29.08.2019
RPO 9.2.1.
RPO 3.1.2.

Poddziałanie 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR

Zakończony
od 31.07.2019 do 20.12.2019, RPMP.03.01.02-IZ.00-12-027/19
Opublikowano: 28.06.2019
RPO 8.6.1.

Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

Zakończony
od 30.06.2019 do 02.12.2019, RPMP.08.06.01-IP.02-12-022/19
Opublikowano: 30.05.2019
RPO 9.1.2.

Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

Zakończony
od 30.06.2019 do 25.09.2019, RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19
Opublikowano: 30.05.2019
RPO 2.1.1.

Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja

Zakończony
od 24.06.2019 do 26.07.2019, RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19
Opublikowano: 23.05.2019